Med odisputabel avsky mot ”dyngbruna tankeriktningar”

I sin nya bok Bo i ett hus som ligger i mörkret diskuterar Peter Mickwitz bostaden som en form av barrikad, ett säkert ställe från vilket det oönskade hålls utestängt. Kanske handlar det också om en nation som stängt om sig?

Peter Mickwitz litterära ärende går i stor utsträckning ut på att låta språket, människan och världen vara öppna, möjliga och rörliga.
17.02.2021 08:31 UPPDATERAD 19.02.2021 23:37

ANDRA LÄSER