Med odisputabel avsky mot ”dyngbruna tankeriktningar”

I sin nya bok Bo i ett hus som ligger i mörkret diskuterar Peter Mickwitz bostaden som en form av barrikad, ett säkert ställe från vilket det oönskade hålls utestängt. Kanske handlar det också om en nation som stängt om sig?

Peter Mickwitz litterära ärende går i stor utsträckning ut på att låta språket, människan och världen vara öppna, möjliga och rörliga.
Anna-Lina Brunell
17.02.2021 08:31 UPPDATERAD 19.02.2021 23:37
I den amerikanska författaren Marilynne Robinsons debutroman Housekeeping från 1980 finns en passage som beskriver hur det är att titta ut i mörkret. Det man ser när man tittar ner i en svart sjö eller ut i natten utanför fönstret är inte det som finns där i mörkret, utan det man ser är sig själv, eller rättare, den platta spegelbilden av sig själv i ljuset.

ANDRA LÄSER