SK: Patientdatasystem krånglar hos HUS – läkare ombeds överföra patientuppgifter manuellt

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har problem med det nya patientdatasystemet Apotti. En del patienters diagnoser och personuppgifter har inte registrerats i det nya systemet.

Patientdatasystemet Apotti är krångligt.
06.06.2019 16:08 UPPDATERAD 06.06.2019 16:09
Helsingfors och Nylands Sjukvårdsdistrikt, HUS, har bett läkare flytta över patientjournaler manuellt från det gamla Uranus-datasystemet till Apotti, skriver Suomen Kuvalehti.
– För vården och patientsäkerheten är det givetvis ett problem om det finns bristfälliga uppgifter om patienten i Apotti, säger HUS ledande chefsläkare Markku Mäkijärvi.
Det har också hänt att allvarliga och långvariga sjukdomar, som till exempel cancerdiagnoser, inte har registrerats i systemet. Enligt utvecklingschef Visa Honkanen på HUS är läkare skyldiga att flytta patientjournaler manuellt från det gamla systemet till det nya.
Vid flytten av patientjournaler används olika dataprogram, men de klarar inte av att tyda journaler i katalogform.
– Det behövs hjärna och medicinskt kunnande för att flytta på journaler. I den digra massan av fakta måste man sovra de väsentliga uppgifterna som påverkar vårdens kvalitet och patientsäkerheten, säger Honkanen.
Enligt läkarna blir arbetsbördan för stor när man ska sovra fakta om patienter från flera decennier. När det är bråttom finns det inte tid att noggrant gå igenom patientens sjukhistoria.
Enligt Markku Mäkijärvi beror bristerna och felen i Apotti till en del på ett motstånd mot förändringar bland läkarna. Läkare har upplevt att en flytt av äldre diagnoser inte är väsentlig.
– Vi satsar stenhårt på utbildning för läkare och uppmuntrar läkarna att förstå att vikten av att manuellt flytta över uppgifter för att säkra patientsäkerheten.
Han kan inte säga hur länge det räcker att råda bot på bristfälligheterna. Uppgifterna kompletteras i samband med mottagningar. Mäkijärvi och Honkanen hoppas på flexibilitet av läkare i ett övergångsskede.
– De nuvarande patientdatasystemen är bara elektriska anteckningsböcker som inte kan analyseras utan tungrodda och resurskrävande projekt. Apotti möjliggör både en daglig och långvarig uppföljning av vården, säger Honkanen.
Apotti är ett omfattande projekt i Helsingfors och Nyland. Planeringen började 2012 och 2013 valdes Epic Systems till leverantör för systemet. Apotti började användas i Pejas sjukhus i Vanda hösten 2018. Utöver HUS ska också den kommunala social- och hälsovården i Helsingfors, Vanda, Kyrkslätt, Grankulla och Tusby gå över till Apotti. Apottis kostnader för en period på tio år beräknas uppgå till 600 miljoner euro.

ANDRA LÄSER