Fazer ökade sin omsättning – ser stor potential i havreprodukter

Under året har Fazer investerat för att stärka sin position inom växtbaserade produkter, bland annat med förvärvet av havreproduktsföretaget Kaslink. Målet är att bli marknadsledande i norra Europa.

Fazer ser stora tillväxtmöjligheter i produktsegmentet Fazer Lifestyle Foods, dit bland annat havremellanmålet Yosa hör.
Fazer redovisar en ökande omsättning efter fjolårets nedgång. Under hela 2019 var omsättningen 1 097 miljoner euro, jämfört med 1029,2 miljoner året innan.
Rörelsevinsten för året minskade något, från 55,9 miljoner till 49,1. Enligt bolaget belastades vinsten av engångskostnader för omstruktureringar och förvärv.
Bageriverksamheten inbringade mer än hälften av den totala omsättningen, ungefär 565,2 miljoner euro. Konfektyrverksamheten inbringade näst mest, 353,1 miljoner euro.
Den största tillväxten skedde inom affärsområdet Fazer Lifestyle Foods, som tillverkar bland annat växtbaserade, glutenfria och mjölkfria produkter. Sektorns omsättning ökade med 30 procent från 121,8 miljoner euro till 158,1 miljoner. Fazer ser stora tillväxtmöjligheter just inom dessa produktkategorier.
I januari 2020 avyttrade Fazer sin restaurangverksamhet Fazer Food Services, som såldes till ett brittiskt bolag. Food Services är inte medräknade i omsättning eller vinst.

Målet att bli marknadsledande i norra Europa

Fazer har under året gjort flera investeringar i syfte att stärka sin position inom växtbaserad mat. Bolaget har bland annat köpt havreföretaget Kaslink och fördubblat kapaciteten vid havrekvarnana i Lahtis och Lidköping.
Man har också inlett en investering på 50 miljoner i en ny xylitolfabrik i Lahtis. Där kommer havreskal, en biprodukt från kvarnen, att användas för xylitoltillverkning.
Under 2020 ska Fazer fortsätta sin omvandling med fokus på matvaror. Bolaget väntar sig en ökad omsättning och rörelsevinst jämfört med 2019.
– Under 2019 fortsatte vi att implementera vår strategi och omvandling till ett modernt hållbart matföretag, med fokus på snabbrörliga konsumentprodukter. Målet är att bli marknadsledande i norra Europa inom den sektorn, säger koncernchef Cristopher Vitzthum.
Han nämner också förvärvet av Vuohelan Herkku, ett bageri specialiserat på glutenfritt, som ett led i strategin.

Fazer i siffror

Helåret 2019, 2018 i parentes
Omsättning, milj. euro 1 097 (1 029,2)
Rörelsevinst, milj. euro 49,1 (55,9)
Genomsnittlig personal i kvarvarande verksamhet (exklusive Fazer Food Services) 7 532 (7 646)

ANDRA LÄSER