Sveriges försvarsminister Hultqvist: Rysk representant kallas upp till UD

Svenskt luftrum kränktes söder om Blekinge av ett ryskt militärplan på fredagen. Svenska jaktplan gick upp och mötte planet, som även var inne i danskt luftrum.

Ett ryskt propellerplan av typen AN-30 kränkte svenskt luftrum den 29 april och fotades av svenska jaktplan.
Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist sade dagen därpå att Sverige skulle agera diplomatiskt mot kränkningen, och i en intervju med Dagens Nyheter förtydligar han vad markeringen består i.
– Det innebär att man kallar upp en representant för den ryska ambassaden till UD (svenska utrikesministeriet) och tydligt talar om att det här inte är acceptabelt, säger han.
På frågan om kränkningen kan sättas i samband med den pågående svenska Natodebatten svarar Hultqvist:
– Jag har inga belägg eller bevis för att det hänger ihop. Jag kan bara konstatera att det som har skett är oacceptabelt, oavsett vilka skäl som kan finnas.
Senast den 2 mars kränkte ryskt stridsflyg svenskt luftrum utanför Gotland.
Också danskt luftrum ska ha kränkts.
ANDRA LÄSER