Festlig palmsöndagshälsning från Hamburg till Helsingfors

Finländska barockorkestern och Det Norske Solistkor gjorde en lyckad rekonstruktion av en konsert från slutet av 1700-talet.

Det Norske Solistkor gästade Finland och uppträdde tillsammans med Finländska barockorkestern.
Mats Liljeroos
28.02.2022 14:10 UPPDATERAD 01.03.2022 13:34
Palmsöndagen 1786 hade man gärna varit en fluga på väggen i Hamburgs Handelsakademis stora sal, när stadens musikdirektör Carl Philipp Emanuel Bach tog avsked av sina gynnare i egenskap av utövande konstnär. Några egentliga nya kompositioner av ortens stora berömdhet fick publiken inte höra, men väl ett uruppförande av Credosatsen ur pappa Johann Sebastians h-mollmässa, som först 1859 skulle få sitt första helhetsframförande.

ANDRA LÄSER