Är toppen nådd? Nu kostar Dals nya sjukhus över 1 miljard euro att bygga

Det blir ingen rättspsykiatri på nya Dals sjukhus. Administrationsbyggnaden kommer heller inte att renoveras. Trots att kostnaderna skenar till över 1 miljarder euro försöker alliansen som bygger sjukhuset hålla i plånboken.

I Dals gamla tuberkulossjukhus, som stått på samma ställe sedan 1929, jobbar man med administration och tar emot psykiatriska patienter. Men nu blir den planerade renoveringen inte av.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
02.02.2023 15:57 UPPDATERAD 02.02.2023 17:04
Mastodontprojektet Dals samsjukhus kommer att kosta mycket mer än tänkt.
På onsdagskvällen godkände Helsingfors stadsfullmäktige en höjning av maxpriset från 838 miljoner euro till 1,003 miljarder euro.
Som en jämförelse kostade förlängningen av metron (från Gräsviken i Helsingfors till Stensvik i Esbo) 2,5 miljarder euro.
Summorna för Dals sjukhus är beräknade enligt kostnadsnivån i november 2019 och enligt den nuvarande kostnadsnivån.
Just nu råder det brist på råvaror och byggmaterial som en följd av kriget i Ukraina. Det är bland annat därför som de beräknade utgifterna har stigit med 165 miljoner euro.
Även nya kostnader för projektledning och nya kalkyler över driftskostnader på byggarbetsplatsen höjer priset.
Nu försöker alliansen, som bygger sjukhuset, att hålla kostnaderna nere. Det innebär att flera delar av sjukhusprojektet görs om.

Ingen renovering

För det första blir det ingen renovering av det gamla tuberkulossjukhuset som vetter mot Läkaregatan. I dag håller administrationen till här. Man tar också emot psykiatriska patienter i huset.
Det var meningen att administrationen skulle ha fått stanna kvar i byggnaden, som är från 1921. Men så sker inte. I stället måste man flytta ut. Vad som sker med huset är oklart.
Administrationen flyttar i stället in i den nya blivande huvudbyggnaden.
Det var också tänkt att Sophie Mannerheims skola för barn- och ungdomspsykiatriska patienter skulle ha flyttat in 1920-talsbyggnaden. Var på sjukhusområdet skolan nu ska ligga är nu öppet.
Däremot går alliansen vidare med planerna på att uppföra ett helt nytt hus för barn- och ungdomspsykiatrin precis bredvid det gamla tuberkulossjukhuset.

Kvar i Ohkola

För det andra blir det ingen rättspsykiatrisk verksamhet i Dal. Någon byggnad för det kommer inte att uppföras. I stället stannar rättspsykiatrin stannar kvar där den är nu på Ohkola sjukhus nära Mariefors by i Mäntsälä. Där ska det också byggas en ny fastighet.
Helsingfors stad har insett att det skulle vara krävande att bygga en modern rättspsykiatrisk enhet som uppfyller alla säkerhetskrav i Dal. Det skulle ha blivit svårt att ge patienterna tillräckliga möjligheter till utomhusvistelse på ett säkert sätt.
Kostnaderna för den här enheten skulle också bli avsevärt högre än för de övriga sjukhusbyggnaderna.
Så här kommer den nya huvudbyggnaden i Dals sjukhus att se ut.

Ingen översta våning

För det tredje blir den nya huvudbyggnaden lägre än planerat. Den översta våningen byggs inte. Enligt alliansen är det här bättre med tanke på hur den nya byggnaden smälter in med de äldre byggnaderna på sjukhusområdet.
En del enkelrum har nu omvandlats till rum för två eller tre personer. Minst hälften av vårdplatserna blir enkelrum.

Ingen tunnel

För det fjärde slopar man också en tunnelförbindelse. Den hade gått mellan en ny underjordisk parkerings- och servicehall och upp till markytan.

Dals nya sjukhus

Dals samsjukhus är Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens gemensamma projekt.
Till sammanslutningen hör, förutom Helsingfors, också välfärdsområdena i västra Nyland, Mellersta Nyland, östra Nyland och Vanda-Kervo.
I dag finns det ungefär 300 sjukhusplatser i Dal. I framtiden kommer där att finnas 922 sjukhusplatser och 10 platser för boendeträning.
Tidigare hette det att det nya sjukhuset kommer att kosta 838 miljoner euro.
Men under onsdagen godkände Helsingfors stadsfullmäktige att bygget får kosta 1,003 miljarder euro.
Två gamla byggnader renoveras och två nya fastigheter uppförs.
Nya vägar, en underjordisk parkering och två tunnlar ska också byggas.
En tunnel är för biltrafik till samsjukhuset och den andra går till Mejlans sjukhusområde under Mannerheimvägen.
En del av sjukhuset öppnar 2027. Helt klart ska det nya komplexet vara 2030.
Sjukhuset ska ge både psykiatrisk sjukvård och krävande neurologisk rehabilitering åt patienter från hela Nyland.
Även neurologisk poliklinikverksamhet, som vård för hjärnskador, ges.
Vidare får patienter somatisk sjukhusvård och rehabilitering, palliativ vård och hospisvård.
Det bedrivs också poliklinisk verksamhet för geriatri och internmedicin.
Bygget genomförs med en så kallad alliansmodell där flera olika parter ingår.
I en allians sitter beställaren, användaren, planeraren och byggaren i samma organisation.
Huvudentreprenören är byggbolaget SRV.
I alliansen ingår också Laakson Latu (består av fyra arkitektbyråer), Unitas-gruppen (fyra företag, flera av dem ger ingenjörstjänster) och företaget Granlund.

ANDRA LÄSER