Här är han: Kalle Silfverberg ny chefredaktör för HBL

– HBL ska fortsätta satsa på unikt innehåll, sådant som läsarna inte får någon annanstans, säger Kalle Silfverberg som utsetts till ny chefredaktör för Hufvudstadsbladet.

Kalle Silfverberg tar över som Hufvudstadsbladets chefredaktör efter Erja Yläjärvi.
Gunilla Celvingunilla.celvin@ksfmedia.fi
09.05.2023 11:01 UPPDATERAD 09.05.2023 13:08
På tisdagen blev det klart att Kalle Silfverberg axlar rollen som chefredaktör för HBL och ansvarig utgivare för KSF Medias samtliga tidningar med start i augusti. Silfverberg, som nu är redaktionell utvecklingschef vid Helsingin Sanomat, efterträder Erja Yläjärvi som tillträder som chefredaktör för Helsingin Sanomat i september.
Kalle Silfverberg, 43, har lång erfarenhet av olika uppdrag inom Sanomakoncernen och sitter i dagsläget i ledningsgruppen för Helsingin Sanomat.
KSF Medias vd Anna Hellerstedt är övertygad om att Silfverberg är rätt person för uppdraget.
– Vi har uttryckligen sökt en chefredaktör som har förutsättningar att tillsammans med redaktionen fortsätta utveckla innehållet så att det både intresserar våra trogna prenumeranter men också attraherar nya. Min bedömning är att Kalle har extremt goda förutsättningar att lyckas med det, säger Hellerstedt.

Bekant tidning

Det är första gången Kalle Silfverberg axlar rollen som chefredaktör. HBL är en bekant tidning som han vuxit upp med i barndomshemmet i Vanda men som han själv aldrig tidigare jobbat på. Att nu gå från prenumerant till chefredaktör uppfattar han som mycket inspirerande.
– Att få leda en tidning på uppgång känns oerhört lockande. På HBL har man gjort många saker rätt på sistone, och jag tror att vi kan göra allt fler läsare nöjda i framtiden.
En fortsatt utveckling av HBL och KSF Medias andra tidningar digitalt blir en av Silfverbergs främsta uppgifter. Konkurrensen inom mediemarknaden är hård och enligt honom finns det en tendens bland digitala medier att vinnaren tar allt.
– När läsarna kan välja fritt bland en massa inhemska och utländska alternativ brukar några få bli sådana som man besöker dagligen eller ännu oftare. Det gäller alltså att göra HBL oumbärligt också för dem som läser helt digitalt, precis som papperstidningen är och har varit oumbärlig för mängder av prenumeranter.
Det ska ske genom att HBL under Silfverbergs ledning fortsätter på den väg som tidningen slagit in på under Erja Yläjärvis ledning, det vill säga att satsa ännu mer och fokuserat på ett unikt innehåll som står stadigt förankrat i det finlandssvenska.
Som ett led i det har HBL de senaste två åren anställt fler journalister och även gjort andra betydelsefulla satsningar som att gå från en till två korrespondenter i Norden samt att ha korrespondenter i den åboländska skärgården över sommaren.

Unikt innehåll

Silfverberg vill fortsätta satsa på journalistiken. Exakt vilka de eventuella nysatsningarna kunde vara är det ändå för tidigt att tala om. Men fokus är klart. Han vill att HBL ska vara väldigt bra på att bevaka HBL:s kärnområde och göra det uttryckligen ur läsarens synvinkel.
– HBL är redan väldigt bra, men vår journalistik kan alltid bli ännu mer relevant för läsarna. Särskilt viktigt är det att ha unikt innehåll, sådant som läsarna inte får någon annanstans, konstaterar Silfverberg.

Hur kommer läsaren att märka att det är du som är chefredaktör?

– Förhoppningsvis genom att allt fler artiklar berör läsaren på något sätt.

Vad är din styrka som du kan tillföra i det här skedet av HBL:s starka utveckling?

– I ett stort mediehus som Sanoma har jag haft förmånen att jobba med en hel massa oerhört duktiga journalister och andra experter. Det har lärt mig mycket om hur en dagstidning kan se ut på 2020-talet, och den kunskapen ser jag fram emot att tillämpa på HBL.
Silfverberg blir också ansvarig utgivare för KSF Medias lokala tidningar Västra Nyland och Östnyland. Lokaljournalistik är något han värnar om.
– Båda två är renodlade lokaltidningar i ordets bästa bemärkelse och ska utvecklas som sådana. De ska förmedla information, hitta berättelser och skapa samhörighet på ett sätt som gör att väst- och östnylänningarna inte kan leva utan dem, säger Silfverberg.
Under tiden på Helsingin Sanomat har Kalle Silfverberg också varit en del av det omtalade fallet med Försvarsmaktens signalunderrättelsecenter. Han var chef för en av de två HS-journalister som fälldes i tingsrätten för att ha publicerat en artikel om signalunderrättelsecentret. Silfverberg åtalades också, men friades. Tingsrätten anser att han inte har medverkat till att avslöja statshemligheter.
Kalle Silfverberg tillträder som chefredaktör och ansvarig utgivare den 31 juli.
Journalistförbundets redaktionsavdelning vid HBL tar emot utnämningsnyheten med tillförsikt. 
– Vi välkomnar Kalle Silfverberg och uppskattar att han så tydligt betonar journalistiken och hur viktigt det är att satsa på den, säger Anna Svartström, redaktionsavdelningens ordförande.
Silfverbergs journalistiska erfarenhet inger förtroende hos redaktionsavdelningen.
– Vi hoppas att han med sin bakgrund och sitt kunnande kan ta med sig nytt och stärka oss, med journalistiken i fokus. Vi påminner samtidigt om personalens roll och att det är viktigt att utvecklingsarbetet görs tillsammans, säger Svartström.

Kalle Silfverberg

Ålder: 43 år
Familj: Fru och två barn, 9 och 13 år
Bor: I Ulrikasborg
Karriär: Politikreporter först på Svenska Yle och från 2011 på Helsingin Sanomat. Senare olika chefsuppdrag med ansvar bland annat för lokalnyheter, poltik och ekonomi samt redaktionell utveckling.
Läser: För lite, men senast romanen Kaffe med mjölk av Ella-Maria Nutti
Stolt över: Att ha hållit igång verksamheten på familjens gård i Vanda
Ångrar: I allmänhet väldigt lite

ANDRA LÄSER