Invandrare diskuterar terrorism

Kvällens tv-debatt i Yle Fem är lite annorlunda än den brukar vara. Debattspråket är den här gången engelska och temat är terrorism.

MENINGSSKILJAKTIGHETER. Det hettar stundtals till i kvällens tv-debatt med Alan Salehzadeh, Veronica Kalhori, Wali Hashi, Mahdi Abdile och Abbas Bahmanpour.
Malin Slottemalin.slotte@hbl.fi
15.09.2016 07:55 UPPDATERAD 15.09.2016 16:22

Obs debatt sänds i Yle Fem torsdagar kl. 19.55, repris fredagar kl. 17.10.

Kring bordet bänkar sig den geopolitiska experten Alan Salehzadeh, den före detta muslimen Veronica Kalhori, Mahdi Abdile från Kyrkans Utlandshjälp och imamen Abbas Bahmanpour tillsammans med programledaren Wali Hashi. Vid sidobordet intervjuas även terrorexperten Atte Kaleva som togs som gisslan i Jemen 2012. För att programmet ska hinna textas är det undantagsvis inte direktsänt utan inspelat i förväg.
– Vi ville göra en debatt där invandrarna själva får prata om de problem som berör dem och på det sättet ge en röst åt de nya finländarna utan att någon pratar över huvudet på dem och styr dem på något sätt, säger programmets producent Hasse Sundqvist.
Terrorism är ett ämne som är rykande aktuellt efter alla dåd nyligen inte bara i Europa.
– Efter alla terrordåd påstås det att det kommer hit en massa terrorister med invandringen. Därför vill vi diskutera den saken.
För att nå även personer som nyligen anlänt till Finland och ännu inte lärt sig finska eller svenska ordnas debatten på engelska. Programmet har också spelats in som en pilotsändning som ska pitchas för en större samnordisk produktion där invandrare från alla nordiska länder skulle samlas i en gemensam tv-debatt.
Temat terrorism belyses från många olika håll i programmet. Varför unga män, men även kvinnor, radikaliseras och ansluter sig till terroristorganisationer utomlands är en fråga som dryftas. Deltagarna är överens om att marginalisering och utanförskap är en orsak, och att integration är det bästa motmedlet till radikalisering.
Att man inte ska se alla muslimer som terrorister, är en självklarhet som understryks. Liksom att man heller inte ska se alla terrorister som muslimer. Också högerextremister är en grupp som begår terrorhandlingar.
Den muslimska värden har kritiserats för att inte fördöma terroristdåd tillräckligt starkt. Det här dementeras av imamen Abbas Bahmanpour som menar att det är medierna som inte uppmärksamma när så sker.
– Den här polariseringen är mycket tråkig, att människor inte förstår varandras perspektiv och olikheter, säger Veronica Kalhori.

ANDRA LÄSER