Rättelse: Ledaren 7.11.2022

Ledaren: Vårt valsystem är orättvist och snedvrids alltmer