Glöm biobränsle för flygbolagen

Det finns helt enkelt ingen chans att skala upp biobränsleexperimenten till att gälla hela den globala flygbolagsindustrin.

Turister tar bilder på sig själva på den populära turistön Bali i Indonesien.
Marika Kuusakoski efterlyser (HBL Debatt 28.1) ”klimatsmart” flygbränsle och förvånas av att intresset varit så litet bland flygbolagen. Men frågan gäller inte om det finns intresse, eller ens om det lagstiftningsvägen skulle kunna gå att tvinga flygbolagen till att bli ”klimatsmarta”. Det finns helt enkelt ingen chans att skala upp biobränsleexperimenten till att gälla hela den globala flygbolagsindustrin, som använder (eia.gov) över 300 miljarder liter flygbränsle årligen.
De potentiella alternativen är dessutom långt ifrån några fullvärdiga ersättare: även om biodiesel påminner om flygbränsle är biodiesel inte ett kolväte som rakt av kan ersätta kerosen i motorerna. På sin höjd kan det blandas in i procentsatser på omkring 10 procent. Övriga processer som siktar på att helt ersätta kolvätena är dyra och komplicerade, och kommer redan av den orsaken att vara kommersiellt svårsålda, även om produktionsmängderna ens i teorin kunde skalas upp till vettiga nivåer.
Här bortser jag dessutom helt från den filosofiska frågan om det överhuvud är etiskt att odla biobränslen, ifall man i stället kan odla mat. Men räds icke: min förutsägelse är att hela frågan kommer att ta hand om sig själv på 20–30 års sikt: biobränslena kommer även i framtiden att i bästa fall spela en marginell roll, men då den lättillgängliga oljan sinar blir flygandet i framtiden så dyrt att hela den nuvarande industrin kollapsar.

Rabbe Sandelin

Helsingfors

ANDRA LÄSER