Ny vändning: Beslut om Bemböle skolas framtid först i februari

Både elever, föräldrar och personal hålls på halster i väntan på att frågan om Bemböle skola avgörs. Först var det tänkt att ett eventuellt stängningsbeslut skulle tas i januari, men ärendet har dragits från politikernas lista.

Det blir tidigast i februari som politikerna beslutar om Bemböle skolas öde.
Det var ursprungligen tänkt att nämnden Svenska rum i Esbo skulle ta ställning till Bemböle skolas framtid torsdagen den 20 januari. Nu blir det inte så. Ärendet har nämligen dragits bort från föredragningslistan.
– På onsdagen strök vi det från listan så att allt kompletteringsmaterial hinner med. Nämnden kommer nu att behandla Bemböle skola på sitt nästa möte den 17 februari, säger Barbro Högström som är direktör för Svenska bildningstjänster i Esbo.
Eva-Lena Gästrin, ordförande för nämnden Svenska rum, är nöjd över att beslutet flyttas fram en månad, för då hinner hon beställa ytterligare en utredning som saknas i beredningen.
– Jag kommer på torsdagens möte att föreslå att tjänstemännen gör en barnkonsekvensanalys. Det är ingen stor utredning, men där tar man reda på hur beslutet påverkar barnen. Jag vill gärna veta hur de enskilda elevernas skolväg förändras om Bemböle skola stängs. Det känns viktigt att veta det innan vi i nämnden fattar ett slutgiltigt beslut, säger Eva-Lena Gästrin (SFP).
Läs också: Den här veckan avgörs Bemböle skolas öde
Tidigare har det förekommit en del kritik mot stadens beredning av ärendet. Bland annat har många kritiserat hur staden hört eleverna, och en del har ansett att elever fått ge ett utlåtande till vinklad information. Eleverna i en skola har bland annat tagit ställning till hur de skulle agera om "de skulle få nya klasskamrater" och hur de ställer sig till "att inte alla våra lärare och assistenter kan jobba kvar här" ifall Bemböle skola inte läggs ner.
Barbro Högström sade då till HBL att hon skulle tala med Karamalmens skolas rektor innan hon kommenterar. Det har hon nu gjort.

Har utlåtandeprocessen med elevråden gått rätt till?

– Det som är fint här är att det är tydligt och öppet. Jag ser inte ett problem i det här.
Hon förklarar att barnen i skolornas elevråd är i olika åldrar, och att det är viktigt att framföra informationen på ett sätt som barnen förstår.
– Esbo stad har betonat betydelsen av att barn och unga får säga sitt. Det viktiga är att vi lär oss möta barn på rätt sätt, vi blir bättre på det hela tiden.

Du säger att ni blir bättre på det hela tiden. Betyder det att det inte gått rätt till den här gången?

– Det var inte så jag sade.

ANDRA LÄSER