Corbyn står stark

De senaste valen i Europa har inte bjudit socialdemokraterna på många glädjeämnen. Bakåt i Tyskland, bakåt i Norge, katastrofer i Frankrike och Nederländerna.

I Sverige har socialdemokraterna ändå goda möjligheter att fortsätta som statsministerparti efter valet i september nästa år.
Men det stora undantaget i den allmänt glåmiga europeiska socialdemokratin är arbetarpartiet Labour i Storbritannien. Och det med en partiledare, Jeremy Corbyn, som ställde upp i ordförandevalet efter Labours förlustval 2015, utan att någon trodde att han skulle ha en chans.
Corbyn står stadigt på Labours vänstra flygel. När han blev vald var den allmänna uppfattningen att han aldrig kan vinna ett parlamentsval. De konservativas grepp om regeringsmakten skulle fortsätta in i en obestämd framtid.
Corbyn utmanades igen för ett år sedan, då Labour och han själv hade gjort en ljum kampanj mot brexit. Han vann en klar seger i medlemsomröstningen där ordförandeskapet avgjordes. Men fortfarande uppfattades han som en ledare som inte kan vinna ett allmänt val.
Väljarstödet för Labour fortsatte på låg nivå. Det överraskande parlamentsvalet som premiärminister Theresa May utlyste i våras såg i ett skede ut att marginalisera partiet som politisk kraft.
Men så gick det inte, Labour gick i stället starkt framåt och Theresa Mays konservativa Tories förlorade sin egen majoritet.
Under den gångna veckan höll Labour sin årliga partistämma i Brighton.
Stämningen var euforisk och Jeremy Corbyn hälsades med talkörer som en fotbollshjälte. Känslan av framgång späs på av opinionsmätningar som visar att Labour nu är populärare än de konservativa.
Corbyn säger att Labour nu representerar den politiska huvudfåran och står på tröskeln till att ta makten. I somras sade han att han kan bli premiärminister inom sex månader. Men så fort går det inte. Inget utom en total kollaps för Theresa Mays regering kan tvinga fram ett nyval så snart efter det förra.
Förutom den starka politiska medvinden skiljer sig Corbyns Labour också i ett annat avseende från den gängse bilden av en socialdemokrati som bärs av gråhåriga anhängares allt mer krökta ryggar.
Under Corbyns två år har Labour markerat blivit de ungas parti. Unga, nya Labourmedlemmar valde honom till ordförande, bland annat genom en effektiv kampanj på sociala medier. Den metoden utnyttjade de också i valet i juni.
Där röstade 62 procent av 18–24-åringarna och 56 procent av 25–34-åringarna på arbetarpartiet. De tilltalas av löften om satsningar på hälsovård, utbildning och bostäder, baselement i en traditionell socialdemokratisk välfärdspolitik av nordiskt snitt.
Labour har dessutom tvingat de konservativa på reträtt. I ett tal dagen efter Corbyns kongressframträdande sade Theresa May att den öppna och fria marknadsekonomin är bäst för britterna. Men hon medgav att det finns områden där den här politiken inte har gynnat alla medborgarkategorier.
Financial Times konstaterar med en viss förvåning att vänsteridéer som man trodde var omoderna nu har genklang i den politiska huvudfåran.
Corbyns Labour har lyckats samla både storstädernas intellektuella vänster och den traditionella arbetarklassen. Samtidigt har utrymmet för liberaldemokraterna och de gröna krympt. Före parlamentsvalet då de konservativa hade ett väljarstöd som närmade sig 50 procent gjorde systemet med enmansvalkretsar Labour till det trovärdiga oppositionspartiet.
När Corbyn valdes hade partiet haft ledare som representerar partiets politiska mittfåra. Tony Blair hade dessutom dragit mittfåran en bit högerut. Labour behövde en stadig förankring till vänster, och där fanns Jeremy Corbyn ända sedan 1970-talet.
Uppskattningsvis 70 procent av kongressdeltagarna i Brighton hörde till Corbynlägret. Det gav inget utrymme för de center-höger inriktade Labourmedlemmarna.
Det gör att arbetarpartiet nu verkar enigare än tidigare, fraktionsstriderna har inte försvunnit, men tonas ned.
Men för att vinna nästa parlamentsval behöver Labour också stöd av dem som inte tilltalas av partiledarens socialistiska agenda. Då finns det utrymme för de mittenkrafter som inte är utplånade, men som just nu håller en låg profil. Här finns bland annat de som envist håller fast vid att Storbritanniens plats är i EU.

ANDRA LÄSER