Kyrkslätts kommundirektör får gå efter 22 år – brist på förtroende anges som orsak

Efter 22 år som Kyrkslätts kommundirektör avgår Tarmo Aarnio från posten.

Kyrkslätts kommundirektör Tarmo Aarnio avgår.
Annica Lindströmannica.lindstrom@hbl.fi
15.12.2022 20:57 UPPDATERAD 15.12.2022 22:28
Klockan 16.00 på torsdag eftermiddag lade Kyrkslätt kommun ut ett pressmeddelande om att den långvarige kommundirektören Tarmo Aarnio, 56, har lämnat in en begäran om uppsägning. Anledningen uppges vara brist på förtroende mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommundirektören, meddelar kommunen.
– För att kunna göra det här arbetet bra behövs ett klart förtroende mellan politiker och förtroendevalda tjänstemän. Jag har fått ett meddelande om att det saknas. Därför finns det en klar orsak till att jag måste avgå. Det var vi eniga om, säger Tarmo Aarnio.
Någon förklaring till varför förtroendet brustit och vilka politiker det handlar om har han inte fått. Men han konstaterar att det viktiga är att han vet vilka förutsättningar han har att göra ett bra jobb.
– Det är sorgligt att vi inte kunnat lösa det här problemet på något annat sätt. Men jag förstår också att några inom kommunen tycker att vi i kommunen behöver ett annat grepp i framtiden.

Politiker tackar – men tiger om specifik orsak

Kommunfullmäktigeordförande Anders Adlercreutz (SFP) säger Aarnio lett kommunen i en tid av stor förändring och när den vuxit kraftigt.
– Jag ser ingen stor dramatik i det här. Det har pågått diskussioner mellan förtroendevalda och kommundirektören under höstens lopp och det slutade i en lösning där vägarna skiljs.

Finns det en specifik fråga man varit oense om?

– Nej, ingen enskild specifik fråga. Man har lite olika tankar om kommunen och kommunens ledning men det är ingen dramatik. Alla är förstås glada och tacksamma över det goda arbete han har gjort inom kommunen i över 20 års tid.
Kommunstyrelsens andra viceordförande Tony Björk (SFP) är en av de tre politiker från kommunens sida som i egenskap av sin post varit med och fört diskussioner med Aarnio. Också han är fåordig med hänvisning till avtalet parterna skrivit.
– Tarmo har gjort ett jättefint jobb under en längre tid men desto mera kan jag inte kommentera bakgrunden eftersom det hör till avtalet, säger Björk.
Enligt Björk handlar det inte om några skandaler, polisanmälan eller händelse som sticker ut.
– Tarmo har absolut inte gjort något tjänstefel, säger Björk.

Hoppades på ett annat slut

Enligt Aarnio har diskussionen pågått i ungefär två månader.
– Jag hade tänkt att det skulle bli ett annat slut. Men nu måste jag anpassa mig till situationen och det finns inget att göra. Men jag hoppas att både jag och kommunen kan fortsätta framåt på egna håll.

Nöjd med helheten

På det stora hela är Aarnio nöjd med sin tid som kommundirektör.
– Vi har gjort ganska mycket tillsammans. Men om några tycker att det är dags att göra något annat med några andra kan jag acceptera det.
Under de år han har lett kommunen har den vuxit från under 30 000 till över 40 000 och den har knutits närmare huvudstadsregionen till exempel genom att gå med i Helsingforsregionens trafik.
Vad Tarmo Aarnio ska göra nu vet han inte, men konstaterar att han har ungefär tio år kvar inom arbetslivet. Aarnio får 150 000 euro i avgångsvederlag, vilket motsvarar 14 månadslöner.
15.12.2022 klockan 22.30:  Kommentarer från Tony Björk och Anders Adlercreutz tillagda.

ANDRA LÄSER