Små kärnreaktorer kan bli exportvara

Små kärnreaktorer för produktion av fjärrvärme kunde bli en exportprodukt för finsk industri. Det tror Teknologiska forskningscentralen VTT som satsar stort på utvecklingen.

En stor del av fjärrvärmeproduktionen sker i dag med hjälp av fossila bränslen. Nu utlovas ett utsläppsfritt alternativ.
24.09.2020 06:30
Teknologiska forskningscentralen VTT:s vd Antti Vasara har presenterat en lista på fem områden som han tycker industrin i Finland borde satsa på.
Det är en önskelista med branscher där Vasara ser att industrin har möjligheter att utveckla framgångsrika exportprodukter. Med på listan finns till exempel bioteknik, matproduktion och små modulära kärnreaktorer, så kallade SMR.
VTT samarbetar redan med det tekniska universitetet i Villmanstrand-Lahtis på att utveckla SMR för fjärrvärmeproduktion. Den finländska elproduktionen är på god väg att bli klimatneutral, fjärrvärmeproduktionen sker däremot fortfarande delvis med hjälp av fossila bränslen, säger Ville Tulkki, chef för den grupp av forskare som jobbar med utvecklingen av reaktorerna på VTT.

ANDRA LÄSER