Stäng Gränserna! Judiska flyktingströmmar till Finland under Hitlerregimen

I veckans avsnitt av Hissapodden får vi lära oss mera om när Finland stängde gränserna för judiska flyktingar i slutet av 30-talet.

Anna Öhman och Veronica Aspelin tar sig an antisemitismen i 30-talets Finland i senaste avsnittet av Hisspodden.

Sommaren 1938 fick finländarna se ett ytskrap av Hitlerregimens grymheter. Under juli och augusti anlände fartyg med centraleuropeiska flyktingar till Helsingfors hamnar. Majoriteten av dem var judar som avrest från nordtyska hamnstäder. Den 13 augusti satte den finländska regeringen stopp för flyktingtrafiken genom att ogiltigförklara alla österrikiska pass. Rajat kiinni-rörelsen verkade lika aktivt för 80 år sedan som i dag.

Åren 1938-1939 anlände totalt 223 centraleuropeiska flyktingar till Finland, av vilka de flesta var judar. Även om flyktingarna kan tyckas få till antalet, skapade fenomenet livlig samhälls- och mediedebatt. Finländarna polariserades.

Vilka finländare välkomnade judarna och övriga flyktingar och vem gav dem kalla handen? Vilka antisemitiska stereotyper förekom i Finland och vem eldade vidare på dessa? Kan vi dra paralleller mellan flyktingdebatten 1938 och de diskussioner som blossade upp genom flyktingkrisen 2015?

Allt det här och mycket mera hör du i avsnittet med Veronica Aspelin och Anna Öhman. Programmet gästas av filosofie magister Sebastian Lindberg, som avhandlat samma tema i sin pro gradu-avhandling (2018).

ANDRA LÄSER