Det svenska coronaexperimentet

När många europeiska länder förbereder sig för att återinföra coronarestriktioner är läget i Sverige förhållandevis lugnt: Den svenske journalisten Johan Anderberg beskriver i en uppmärksammad bok hur den omdiskuterade svenska strategin föddes.

Den negativa uppmärksamhet som statsepidemiolog Anders Tegnell, eller den svenska strategin över huvud taget, fick möta berodde till övervägande del på dödsfallen inom äldrevården.
I våras skrev journalisten Johan Anderberg boken Flocken, en berättelse om hur den svenska coronastrategin kom till. Boken har fått ny aktualitet nu när Finland går in för strängare restriktioner, medan svenskarna upplever en betydligt lugnare vardag.
ANDRA LÄSER