Niinistö vid försvarets fanfest: Vi är under alla omständigheter ansvariga för att försvara vårt land

Också som medlem av försvarsalliansen Nato är finländarna ansvariga för att försvara landet, betonade president Sauli Niinistö då han talade vid paraden vid försvarets fanfest på lördagen.

President Sauli Niinistö vid försvarets fanfest på lördagen.
Jenny Bäckjenny.back@hbl.fi
04.06.2022 14:58 UPPDATERAD 04.06.2022 20:43
– En viktig grund för Finlands försvar är medborgarnas höga försvarsvilja. Den är nu på högre nivå än förr, sade president Sauli Niinistö i sitt tal vid försvarets fanfest på lördagen.
Han betonade att ansvaret för försvaret ankommer först och främst på finländarna själva.
– Vi är under alla omständigheter ansvariga för att försvara vårt land. Så är det också i fortsättningen, även om vi som medlem av försvarsalliansen skulle få stöd från våra allierade, sade Niinistö och syftade på den Natoansökan som Finland lämnat in i maj.
Försvarsviljan och beredskapen är viktig också framöver, betonade Niinistö, och räknade upp såväl Försvarsmakten som den frivilliga medborgarverksamheten som viktiga byggstenar. 
– En del av beredskapen är att maximera sin egen säkerhet. Det är inte till förfång för någon. Detta har Finland gjort i vår genom att ansöka om medlemskap i Nato.
Samtidigt som Finland söker skydd måste vi också vara beredda på att ge skydd. 
– Försvarsalliansen är ett åtagande om att ta ansvar för alla allierades säkerhet. Finland skyr inte denna princip, utan tar ansvaret på allvar. Samtidigt kan vi förvänta oss en liknande förståelse för våra vitala säkerhetsintressen.
Niinistö lyfte upp de ökade försvarsanslagen och investeringarna i nya jaktplan.
– Vi är en välkänd och pålitlig partner. I detta avseende är vår ansökan om Natomedlemskap inte ett stort språng för Finland, utan nästa, naturliga steg.
Sammanlagt 1 600 personer, över 40 fordon och 14 luftfarkoster deltog i paraden vid försvarets fanfest med parad genom Helsingfors centrum under lördagen.
Försvarsmakten visade upp sig under fanfesten i Helsingfors på lördagen.