EU-valet skakar om maktbalansen

De politiska grupperna i parlamentet kommer i EU-valet att omformas kraftigt både till omfattning och till konstellation.

I EU-parlamentet finns grupper som samlar nationella partiers ledamöter enligt politisk inriktning. Konservativa Europeiska folkpartiets grupp, EPP, har varit EU-parlamentets största de senaste 20 åren. I den ingår bland annat Saml och KD.

ANDRA LÄSER