Tji fick vi, Hanaholmen!

Med anledning av Tom Mickelsons inlägg (HBL Debatt 20.12) vill jag gärna ansluta mig till kritiken av Hanaholmens språkpolitik.
I slutet av november samlades en grupp äldre Norsar för att i trevlig samvaro dryfta det gångna året och världens gång. Vi hade ett enskilt rum för en livlig tretimmars debatt och avnjöt därefter i ett kabinett en acceptabel måltid. Då kom kallduschen – ingen svensk betjäning i kabinettet eller restaurangen. Bestörtningen var så stor att det blev en lång tyst paus. Om inte några av de närvarande hade satt stor möda på att närvara hade nog ett ganska enhälligt sällskap stigit upp och avtågat.
Gruppen hade två år tidigare besökt Hanaholmen och då fungerade servicen på svenska. Att vi kom tillbaka berodde på att vi inbillade oss att det svenska språket är en självklarhet på en institution som beivrar den nordiska samhörigheten och till största delen dessutom är finansierad av våra vänner i väst. Men tji fick vi också.
Det visade sig att vissa språksvårigheter redan funnits vid beställningen. Ingen i vår grupp är språkfanatiker, men då det gäller Hanaholmen, som är ett kulturcentrum för Sverige och Finland, går nog skam på torra land. Vi beslöt att nästa år söka en mötesplats med garanterat svensk service eller kanske Hanaholmen kommer på andra tankar. Jag antar att man har gäster från grannländerna i väst och de vill kanske gärna bli betjänade på ett nordiskt språk och inte "fingelska".

Birger Bäckman,

Borgå

ANDRA LÄSER