Fem fångvaktare får sparken – begick brott som äventyrade säkerheten på fängelset

Fångvaktarna ville fira nyår trots att de var i tjänst, så de drack alkohol och äventyrade därmed säkerheten. Nu får de sparken för osakligt beteende.

Fem tjänstemän vid fängelset i Riihimäki har sagts upp med omedelbar verkan efter att det framkommit att de druckit alkohol på tjänstetid.
Petra Miettinenpetra.miettinen@hbl.fi
25.05.2023 16:44 UPPDATERAD 25.05.2023 18:44
Brottspåföljdsmyndigheten säger upp fem tjänstemän vid fängelset i Riihimäki. Det har med visst dröjsmål framkommit att fem fångvaktare som var i tjänst på nyårsnatten allvarligt har försummat sina tjänsteåligganden och därmed äventyrat säkerheten på anstalten.
Enhetschefen Tomi Tuovinen vid fängelset i Riihimäki kan förklara vad som döljer sig bakom den byråkratiska domen:
– Vi har fått kännedom om att de fem tjänstemännen tog med sig alkohol och drack under sitt arbetspass i fängelset under nyårsaftonen och natten. Det hade olika slags drycker. De försummade sitt arbete på ett mycket allvarligt sätt och det kunde ha fått katastrofala följer för fångarna, exempelvis om det hade utbrutit en eldsvåda i byggnaden under natten, säger Tomi Tuovinen.
Enligt statens tjänstemannalag kan arbetsförhållandet sägas upp till följd av tungt vägande skäl som beror på tjänstemannen själv. 
De fem uppsagda tjänstemännen vid fängelset i Riihimäki har varit ansvariga för övervakningen.
Det är första gången som en dylik försummelse kommer till ledningens kännedom på fängelset i Riihimäki.
– Jag hoppas och tror att det här var första och sista gången som våra fångvaktare uppför sig så här ansvarslöst, säger Tomi Tuovinen.
Brottspåföljdsmyndigheten bedömer att de fem tjänstemännen har gjort sig skyldiga till tre förseelser: osakligt uppförande av tjänsteman, allvarligt försummande av tjänsteåliggande och allvarligt äventyrande av säkerheten på anstalten.
– Tjänstemännen var inga nybörjare, utan erfarna arbetstagare som nog visste vilka regler som gäller här, säger enhetschefen.

Övertid för de övriga

Arbetsgivaren har nu tappat förtroendet för dessa tjänstemän. De är avstängda från tjänsteutövning under sin uppsägningstid.
Uppsägningen vållar stora problem för Tomi Tuovinen, som nu måste hitta fem nya fångvaktare för att fylla de lediga tjänsterna.
– Det är ingen hemlighet att det råder stor personalbrist inom många branscher, också hos oss inom fångvården. Jag har nyligen anställt femton sommarvikarier för de kommande månaderna, så att personalen ska kunna hålla sina sommarsemestrar, men när fem tjänstemän försvinner på en gång betyder det ett stort manfall. Det kommer att bli en del övertidsarbete för oss andra. Men vi kommer inte att äventyra fångarnas säkerhet, säger Tomi Tuovinen.
För att bli fångvaktare på viss tid, under två år, krävs ingen speciell utbildning. Det räcker enligt Tuovinen att personen bedöms som lämplig för uppgiften och att det inte framkommer några oklarheter vid säkerhetsutredningen.
– För fångvaktare som blir fast anställda ordnar vi egen utbildning, lovar Tomi Tuovinen.

ANDRA LÄSER