Undersökning: Tonårsabort ökar inte risken för psykisk ohälsa

Minderåriga som gjort abort har ingen ökad risk för psykisk ohälsa. Det visar en färsk undersökning som gjorts vid Helsingfors universitet. Dessutom har de som gjort abort ofta en starkare socioekonomisk ställning än de som fött barnet. Många som valt abort har exempelvis högre utbildning.

Undersökningen visar att av alla som hade blivit gravida innan de fyllt 18 år gjorde ett tusental abort och knappt 400 födde barnet.
21.07.2016 16:58 UPPDATERAD 21.07.2016 17:10
Undersökningen granskade alla cirka 29 000 kvinnor som föddes i Finland 1987. Av alla som hade blivit gravida innan det fyllt 18 år gjorde ett tusental abort och knappt 400 födde barnet.
Undersökningen fann inget samband mellan aborter i ung ålder och psykisk ohälsa i ung vuxenålder.
Bland vuxna kvinnor har man tidigare fått motsvarande forskningsresultat, säger specialforskare Anna Heino på Institutet för hälsa och välfärd (THL).
– Tidigare undersökningar har visat att aborten inte ökat på kvinnors psykiska ohälsa då ämnet granskats i förhållande till användningen av antidepressiva mediciner, säger Heino.
Psykisk ohälsa som orsakas av en genomförd abort har enligt Heino varit ett centralt argument som tidvis används i debatten mot abort.
– Det är viktigt att sambandet har undersökts. Förhoppningsvis påverkar forskningsresultaten både den samhälleliga debatten och människors uppfattningar om abort.

Gratis p-medel ökar jämlikhet

Enligt undersökningen hade trots allt både de som valt abort och de som fött barnet en jämförelsevis sämre socioekonomisk ställning och mera problem med psykisk ohälsa än de som inte alls blivit gravida som minderåriga.
Enligt Heino stöder också detta resultat de gällande uppfattningarna.
– Den jämförelsevis sämre ställningen framträder i fall där kvinnan genomfört flera aborter.
Heino anser att skillnaderna mellan de olika socioekonomiska grupperna kunde jämnas ut genom att erbjuda ungdomar gratis preventivmedel i enlighet med THL:s förslag. Finlands studentkårers förbund håller med och föreslår att alla under 25-åriga ska ha tillgång till gratis p-medel.
– De unga är ofta i en väldigt ojämlik ställning i fråga om att skaffa preventivmedel. En del unga kan be sina föräldrar om pengar medan det inte är en möjlighet för andra, säger Heino.
Enligt Heino borde planeringen av preventionen beaktas inom hälsovårdstjänsterna. Samtidigt ska hänsyn tas till olika behov i olika livssituationer.
– Exempelvis en person som har missbruksproblem kan ha svårigheter att komma ihåg att regelbundet ta sina p-piller. I sådana fall är det motiverat att använda sig av en annan långvarigare preventivmetod. 

ANDRA LÄSER