Bilar, fartyg och gruvor lyfter sysselsättningen

Valmet Automotive i Nystad, Meyervarvet i Åbo och gruvutrustningstillverkaren Sandvik massrekryterar för tillfället i Egentliga Finland. Företagen uppger att de hittills fått in en massa ansökningar av kunnigt folk.

Valmet Automotive tillverkar sedan tidigare bilar i Mercedes Benz A-serie i Nystad.
Bilfabriken i Nystad ska anställa över 1 000 arbetstagare och över 100 tjänstemän i år, säger kommunikationschefen Mikael Mäki. Under den första anställningsrundan i november-december anställde fabriken 250 personer.
– Vi fick nästan tvårusensexhundra ansökningar. Såväl mängden som kvaliteten på de som sökte motsvarade våra förväntningar, säger Mäki.
Fabrikens massiva behov av ny personal beror på att man ska börja tillverka Mercedes-Benz-stadsjeepen GLC. Därför har fabriken annonserat efter ny personal i hela Finland, inte bara i närregionen.
Även Åbovarvet har fått mycket ansökningar, säger varvets kommunikationschef Tapani Mylly. Varvet har nu omkring 1 600 anställda och ska utökas till 1 800 de närmaste åren i och med beställningarna av stora kryssningsfartyg. Dessutom nyanställer varvets underleverantörer.
– Vår ålderspyramid är av det slaget att vi har många som närmar sig pensionsåldern, så man kan addera några hundra personer till på grund av pensioneringarna, säger Mylly.
ANDRA LÄSER