Nu kör nytt biovärmeverk på full effekt

Flis, bark och spån körs till ett helt nytt biovärmeverk i Nordsjö i Helsingfors. – Ingen annan anläggning i Finland är lika energieffektiv, säger Antti Saikkonen.

Mottagning och lagring av bränsle kräver stora arealer. Därför valde Helen att bygga sitt nya biovärmeverk i Nordsjö. De goda logistiska förbindelserna inverkade också, berättar Antti Saikkonen.
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
31.01.2023 19:31
På tisdagen skedde något i Nordsjö som Antti Saikkonen på elbolaget Helen väntat på. Träfliset på transportbandet förbrändes och blev till fjärrvärme. Och för första gången sedan den 9 december i fjol produceras den här fjärrvärmen nu på full effekt.
I rena siffror betyder det över 260 megawatt, alltså en fjärdedel av av all fjärrvärme som Helen producerar. Energin används bland mycket annat till att värma upp radiatorer i höghuslägenheter.
Biobränsle är av varierande kvalitet. Under transporten kan det frysa till klumpar. De sållas ut. När de har smultit kan de användas.
– Jag skulle säga att det inte finns någon annan anläggning i hela Finland som är lika energieffektiv. Vi använder unik teknologi för att ta till vara värmen, säger Saikkonen, som är projektledare för Nordsjös nya biovärmeverk.
Biovärmeverket ersätter en betydande del av fjärrvärmen som nu kommer från kolkraftverket på Hanaholmen. Om bara två månader körs det nämligen ner.
En förutsättning för stängningen var att den nya anläggningen i Nordsjö är i gång.
Nu kommer Helsingfors utsläpp att minska med 20 procent, uppger Helen.
En lastbil full med återvunnet bränslekross har precis anlänt på Ring III, som ligger nära Nordsjös nya biovärmeverk.

Tiotals kilometer med rör

När journalister och fotografer får besöka biovärmeverket för första gången är det full byggarbetarmundering som gäller: skor som skyddar tår mot krosskador, illgula arbetskläder och hjälm.
– Det här är fortsättningsvis en byggarbetsplats, förklarar Saikkonen medan vi blippar in oss på det tio hektar stora området.
Det finns mycket att se. I ett pyramidformat byggnadskomplex mottas och sorteras bränslet, alltså träfliset. I den 60 meter höga pannanläggningen sker själva värmeproduktionen, där fliset blir till fjärrvärme.
Pyramiden och silon som skymtar i bakgrunden kan lagra 31 000 kubik bränsle. – Det räcker i 3–4 dagar om anläggningen körs med full effekt, säger Antti Saikkonen.
– Vi har byggt 10,5 kilometer nya fjärrvärmerör i den tunnel som går mellan Nordsjö och Bocksbacka.
Rören transporterar nu fjärrvärme ända in till innerstaden. 

70 lastbilslass varje dag

En långtradare brummar framför pyramidbyggnaden. Den har lasten full av återvunnet bränslekross från Kervo. Fordonet kör in genom en dörr medan chauffören Janne Vuori hoppar ut och går till kontrollrummet. Golvet öppnar sig bak lastbilen och så tippas många ton träflis ned i hålet.
Janne Vuori har kört långtradare från Kervo för att leverera bränsle till Nordsjö. Här övervakar han att allt går vägen när bränslet tippas ut ur fordonet.
En dag som den här går det åt 350–380 ton träflis, bark och sågspån i timmen för att producera fjärrvärmen. För det krävs att 60–70 lastbilslass forslar hit bränsle om dagen.

900 grader hett

Inne i pannanläggningen hörs ett lågt hummande från de många silverfärgade rören som går kors och tvärs.
– Vår panna är en så kallad cirkulerande fluidiserad bäddpanna. Inuti finns massvis med sand som vi cirkulerar. Biomassan brinner tillsammans med sanden. Fördelen med den här typen av panna är att det är jämna förbränningsförhållanden i den, säger Saikkonen.
Varifrån kommer energin som värmer radiatorn i din lägenhet? Allt startar på det här rullbandet med träflis som är på väg att brännas.
Teknologin bakom den här bäddpannan är för övrigt känd som finsk know-how, berättar man på Helen.
Inne i pannan är temperaturen cirka 700–900 grader. Men när kol bränns är det ännu varmare, över 1 000 grader.
Träfliset och de andra träprodukterna innehåller 40–60 procent vatten.
– När de bränns uppstår vattenånga. I nästa steg i processen renar vi rökgasen och tar till vara värmen från ångan.
Inne i pannanläggningen är det sextio meter upp till taket. Här bränns flis, bark och spån. Under den processen tas värmen till vara.
När rökgasen kommer ut ur pannan är den cirka 160 grader varm, men när den bolmar ut ur den 80 meter höga skorstenen har temperaturen minskat till bara mellan 11 och 15 grader.
– Vi försöker ta till vara så mycket värme vi bara kan.
Han lyfter fram anläggningens tre absorptionsvärmepumpar som en bidragande faktor till att man lyckas ta till vara värmen på ett effektivt sätt.
Genom de här rören i pannbyggnaden rör sig ånga, rökgas, fjärrvärme och olika ämnen som används under processen.

Biovärmeverket kan modifieras i framtiden

– Vi har försökt tänka på framtida scenarier och vilka egenskaper vi kunde integrera i anläggningen. Det går att göra om den så att den också börjar producera el. Det förutsätter att vi investerar i en turbinanläggning, säger Saikkonen.
Det är inte otänkbart att man i framtiden kan börja med infångning av koldioxid och uppföra en anläggning för vätgasproduktion eller för så kallad Power-to-X-teknik
– Runtom i världen och i Finland finns det både existerande projekt och planer på att ta till vara koldioxiden från biovärmeverken. Och det integreras sedan i produktionen av vätgas. Den möjligheten finns också här på vår anläggning. Det kommer vi att fortsätta utreda.

Helsingfors stänger sina kolkraftverk

Startades upp den 9 december i fjol i Nordsjö.
Den energi som produceras här ska ersätta majoriteten av den fjärrvärme som nu kommer från kraftverket på Hanaholmen i Helsingfors.
Den resterande delen av fjärrvärmen ska produceras med elpannor och värmepumpar som drar nytta av spill- och omgivningsvärme. Energin ska också tas från lager.
Hanaholmen använder kol som bränsle och producerar både el och fjärrvärme.
Kraftverket stänger om två månader.
När Hanaholmen körs ner minskar koldioxidutsläppen med 700 000 ton i året, uppger Helen.
Om ett år stänger också kraftverket på Sundholmen, som även det använder kol som bränsle.
I framtiden vill Helen att andelen bioenergi som används i produktionen är i minoritet.
För närvarande tillverkas ungefär 15 procent av energin som Helen genom förbränning.

ANDRA LÄSER