Bokrecension: Jorden vi ärvde?

Elliot Lundegård har läst Maria Turtschaninoffs nya episodroman Arvejord och frågar sig vad romanens budskap egentligen är: Ett ifrågasättande av människans makt över naturen, eller en romantisk syn på blodsband och rötter?

I romanen Arvejord lyckas Maria Turtschaninoff med konststycket att snarare än att skriva magisk realism skriva fram världen som den ter sig för människor i olika tider.
Elliot Lundegård
28.08.2022 19:02 UPPDATERAD 28.08.2022 19:03
I årets litteraturnummer av Finsk tidskrift noterar Maria Lassén-Seger i sin essä en ”pandemieffekt” i den senaste tidens finlandssvenska prosautgivning: ovanligt många av författarna gräver där de står, i hembygden.

ANDRA LÄSER