Talibanerna har snörpt afghanska kvinnors rättigheter ytterligare

Knappt ett år efter talibanernas maktövertagande har miljontals kvinnor berövats rätten till ett fritt och tryggt liv. Och situationen förvärras för varje dag som går. Det konstaterar Amnesty i en ny rapport.

Talibanerna berövar miljontals kvinnor deras mänskliga rättigheter och utsätter dem för systematisk diskriminering, skriver Amnesty.
27.07.2022 13:52
När talibanerna tog kontrollen i Afghanistan i augusti förra året hävdade de att de inte längre förtrycker kvinnor och utlovade en “mjukare” politik. Men sedan dess har kvinnors och flickors fri- och rättigheter beskurits kraftigt. De nya reglerna som talibanerna har infört diskriminerar och kränker kvinnor i så gott som alla aspekter i deras liv, menar Amnesty International.
“Allt som ingår i vardagen – om och hur de går till skolan, om och hur de arbetar, om och hur de lämnar huset – är strängt kontrollerat och begränsat”, skriver Anna Johansson, generalsekreterare för Amnesty i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vågar inte gå ut

Människorättsorganisationen har intervjuat 101 afghanska flickor och kvinnor. I intervjuerna framkommer det att de hindras från att röra sig, studera och arbeta. Talibanerna har förbjudit kvinnor från att resa längre sträckor utan manligt sällskap men även kvinnor och flickor som rör sig kortare sträckor blir stoppade och trakasserade, vilket leder till att få vågar sig ut överhuvudtaget.
Läraren Sunbal, som intervjuas i rapporten, säger:
“Jag hade tidigare 40 till 50 elever i min klass, nu har jag färre än fem. De andra är för rädda för att ens gå ut.”
Kvinnor som protesterar mot förtrycket utsätts för trakasserier och godtyckliga fängslanden. En demonstrant berättar för Amnesty:
“En soldat slog mig på bröstet och sa: ‘Jag kan döda dig här och nu, och ingen skulle säga något.’”

"En långsam död"

En afghansk journalist beskriver situationen som "en långsam död för kvinnor i Afghanistan."
Amnesty menar att talibanerna avsiktligt berövar miljontals kvinnor deras mänskliga rättigheter och kräver att det internationella samfundet agerar hårdare.
"Dessa angrepp mot Afghanistans kvinnliga befolkning förvärras för varje dag som går", skriver generalsekreterare Anna Johansson.

Fakta | Kvinnors rättigheter i Afghanistan

Afghanistan har länge räknats som ett av världens farligaste länder för kvinnor. Utbrett sexuellt och fysiskt våld, väpnade konflikter, könsstympning och brist på sjukvård och utbildning hotar allvarligt kvinnors hälsa och liv, enligt en undersökning av amerikanska Thomson Reuters Foundation från 2019.
24 procent av landets kvinnor är läskunniga, och bara 13 procent yrkesarbetar. 87 procent uppger att de någon gång har drabbats av könsrelaterat våld.
När talibanernas första styre kollapsade 2001 förbättrades situationen så sakteliga under flera år då fler flickor fick gå i skola och mödradödligheten minskade. Fler kvinnor tog också plats i beslutande organ.
Men sedan talibanerna kom åter till makten 2021 har utvecklingen vänt på de flesta områden. Kvinnor inom statlig förvaltning har avskedats, flickor måste sluta skolan efter lågstadiet och kvinnor som protesterar mot inskränkningarna trakasseras och grips. Kvinnor får inte längre resa utan manlig ledsagare utanför sin hemort. I maj i år kom därtill påbudet att kvinnor måste klä sig heltäckande – även ansiktet måste döljas – på offentlig plats. Talibanstyret förordar åter burka.
Källor: UI, Sida, UN Women, Svenska Afghanistankommittén, Världsbanken
Källa: TT

ANDRA LÄSER