Snart nås toppen av influensaepidemin: ”Vi är mer rädda för luftvägsinfektioner än tidigare”

Många saknar immunitet mot virus som härjar nu, och det gör att fler riskerar att insjukna i luftvägsinfektioner. 

– Om man ännu inte tagit influensavaccin så börjar det bli bråttom, säger överläkaren Asko Järvinen.

Asko Järvinen/HBL/Lehtikuva
Julia Lönnfeldtjulia.lonnfeldt@ksfmedia.fi
28.12.2022 12:47 UPPDATERAD 28.12.2022 18:25
Ont i halsen, hosta eller snuva – är det förkylning, influensa eller covid-19? 
Sannolikheten för att det är influensa är rätt stor för tillfället.
– Influensan började tidigare än vanligt i år och epidemitröskeln, att tio procent av de tagna proven är positiva, överskreds i början av december. Vanligtvis överskrids tröskeln vid eller efter jul, säger Asko Järvinen, överläkare för infektionssjukdomar vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS.
Hur kraftigt influensan slår till är ännu oklart, säger Järvinen. Troligtvis nås toppen av epidemin strax efter nyår. I normala fall räcker en influensaepidemi i åtta veckor, och som intensivast är den under fyra veckor.
– Om man ännu inte tagit influensavaccin så börjar det bli bråttom.
Järvinen uppmanar alla som hör till en riskgrupp att vaccinera sig. Hit hör bland annat de som är över 65 år och de med bakomliggande sjukdomar. Också de som har personer i riskgrupper i sin närhet uppmanas ta vaccin.
Asko Järvinen, överläkare för infektionssjukdomar vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, uppskattar att toppen av influensaepidemin nås i början av året.

Räddare än tidigare

Enligt Järvinen är vår immunitet mot luftvägsinfektioner inte särskilt stark i år. Därför kan en större andel av befolkningen insjukna och föra smittan vidare. 
En orsak till den svagare immuniteten är restriktionerna under pandemin. De bromsade också andra virus än coronaviruset.
Trots detta kan man inte säga om fler personer drabbats av säsongsinfluensa i år än tidigare, säger Järvinen.
Han förklarar att det ändå kan upplevas att fler insjuknat i luftvägsinfektioner i höst eftersom ämnet varit mer på tapeten.
– Vi förhåller oss till luftvägsinfektioner på ett annorlunda sätt än tidigare, och vi har också blivit mer rädda för dem till följd av coronaviruset, säger Järvinen.
Asko Järvinen uppmanar till sunt förnuft då man är sjuk. Oavsett om det är frågan om en förkylning, influensa eller covid-19 ska man inte vistas bland folk.

Stabilt antal positiva coronatest

Enligt Lasse Lehtonen, direktören för diagnostik vid HUS, sjönk antalet tagna coronatest under veckan före jul. Lehtonen skriver på Twitter att 25,9 procent av testerna som gjordes mellan den 19 och den 25 december var positiva, till skillnad från veckan innan där 30,4 procent av testerna var positiva.
BA.5 som varit den huvudsakliga virusvarianten sedan sommaren håller på att avta, och nya varianter tar över.
– Vaccination och tidigare infektion ger ett dåligt skydd mot nya varianter. Men om man tagit de vaccin som rekommenderas så skyddar de väl mot en svårare sjukdomsform, säger Järvinen.
Eftersom det inte finns motståndskraft mot de nya virusvarianterna förutspår Järvinen att Finland får fler fall av covid-19 i början av året.
Henrik Tuulos, direktör för coronatestningen vid företaget 9 Lives, säger att många fortfarande vill testa sig.
– Folk är mer medvetna om hygien och testning än tidigare. De vill veta om symtomen de har är från en förkylning, influensa eller coronaviruset, säger han.
Antalet personer som vill coronatesta sig är ändå klart färre inför nyår jämfört med i fjol, då det bildades långa köer utanför testningsstationerna.

ANDRA LÄSER