Insändare: Beslutsfattarna trampar ner vårdbranschen

19.09.2022 18:05
Sju månader har gått sedan den temporära och fullkomligen orimliga paragrafen 48a drevs igenom för vårdbranschen. Paragrafen som från första början var känd för att vara helt verkningslös och inte tjäna någon. En lag som tvingar folk att vaccinera sig för att ha rätt att arbeta, med ett vaccin som man vet att inte stoppar smittspridningen och dessutom orsakar biverkningar som är farliga för hälsan.
Nu är vi återigen i en situation där samma bransch behandlas fullständigt orättvist. Igen en gång bryter vår regering mot grundlagen.
För oss som inte berörs av lagen är de omöjligt att förstå hur de anställda inom vårdbranschen känner just nu. Människor som söker sig till vårdbranschen är omtänksamma, empatiska och hjälpsamma. Hur kan de, eller någon överlag, behandlas så kränkande i Finland?
I åratal har man vetat att det råder personalbrist inom vårdbranschen. Man har pratat och funderat på vilka sätt branschen kunde göras mera lockande. Jag kan säga med säkerhet, fastän jag inte är någon expert, att det här inte är det rätta sättet att få unga människor intresserade av att arbeta inom vårdbranschen. Tvärtom!
Regering efter regering har låtit bli att ta i och försöka lösa diverse problem inom vårdbranschen. Personalbristen och behovet att höja på lönenivån. Beslutsfattarna har fått information om nödvändiga förändringar inom vårdbranschen, men det har inte funnits någon vilja att genomföra förändrandringarna för att få vårdbranschen fungerande.
En yrkesgren håller på att bli fullkomligen nedtrampad av våra beslutsfattare. Det att folk förvånat men tyst accepterar våra beslutsfattares brott mot grundlagen möjliggör att dylika lagändringar görs på nytt och också sprider sig till andra sektorer. Därför borde andra branscher reagera på regeringens åtgärder och gå i stödstrejk! Visa sympati och solidaritet för personalen inom vårdbranschen och visa klart och tydligt att vi finländare inte accepterar av lagliga rättigheter i arbetslivet trampas ner!
Linda Hagström, fullmäktigeledamot i Mellersta Ös­ter­bottens välfärdsområde (Valta kuuluu kansalle) Karleby

ANDRA LÄSER