Aftonbladet: EU föreslår rejäl höjning av snuspriset

EU planerar en chockhöjning av skatten på snus i Sverige vilket skulle höja priset på snus rejält, avslöjar den svenska tidningen Aftonbladet som tagit del av ett läckt dokument från EU-kommissionen.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) tycker EU–kommissionen hela tiden går in på områden där man befinner sig i en gråzon mellan nationell kompetens och EU kompetens.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
27.11.2022 14:00 UPPDATERAD 27.11.2022 17:03
I dokumentet som Aftonbladet tagit del av föreslås en ny punktbeskattning på tobak som skulle innebära att priset på en dosa lössnus stiger till cirka 120 kronor – över 11 euro.
Snus och andra rökfria tobaksprodukter är i nuläget exkluderade från europeisk tobakspunktbeskattning, men om kommissionens förslag godkänns så skulle det ändras.
Om förslaget blir verklighet kommer priset på en dosa portionssnus öka med cirka 34 kronor. Priset på en dosa lössnus skulle däremot öka med cirka 62 kronor jämfört med i dag.
Förslaget ska preliminärt presenteras av kommissionen i början av december. Dess öde ska sedan EU:s 27 medlemsländer förhandla fram.
Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP) var inte medveten om att kommissionen förberedde förslaget.
– Vi har varit mycket upptagna med COP27 och diverse viktiga förslag kopplade till paketet om cirkulär ekonomi och snuset har inte diskuterats i det här sammanhangen, säger han.
I sig tycker han att frågan är intressant.
– Det finns många orsaker för att inte använda tobaks– och nikotinprodukter av hälsoskäl, men det som känns besvärligt med ett sådant förslag är att EU–kommissionen nu hela tiden går in på sådana områden där man befinner sig i en gråzon mellan nationell kompetens och EU kompetens, säger Torvalds till HBL.
Från och med januari tar Sverige över som ordförande för EU:s ministerråd, och kommer att hålla i ordförandeklubban vid möten där företrädare för medlemsländerna sitter under sex månader.

Kan Sverige ha en större möjlighet än annars att påverka vilken form och riktning förslagen tar som ordförandeland? 

– Det finns en regel som lyder att ordförandelandet, det föregående och det blivande ordförandelandet egentligen ska avhålla sig från att i den rollen driva nationella intressen. Samtidigt håller inte länder alltid sig till det här regelverket. Jag misstänker ändå att Sverige kommer att vara försiktig.
Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson beskriver förslaget som ”orimligt” på Twitter och tillägger:
 ”Vi kommer självfallet gå emot de här höjningarna. Vi har inte sett Kommissionens förslag i sin helhet men regeringen kommer självklart att fortsätta stå upp för det svenska snuset.”
Artikeln har uppdaterats med kommentar av Nils Torvalds.

ANDRA LÄSER