Strålande fjolår för statens ägarbolag – avkastning: 33,5 procent

Finska statens aktieinnehav via ägarbolaget Solidium utvecklades mycket gynnsamt i fjol. Allra bäst gick Nokia.

Solidiums avgående vd Antti Mäkinen har anledning att vara nöjd med rapportperioden.
20.01.2022 16:26
Det var en nöjd vd Antti Mäkinen som presenterade statens ägarbolag Solidiums rapport på torsdagen. För helåret 2021 landade avkastningsprocenten på 33,5. Där ingår värdeökningen plus vinstutdelningar.
– Det här måste betraktas som anmärkningsvärt bra siffra, säger Mäkinen.
Uppgången uppkom till största delen under årets första halva. Ser man enbart på den senare halvan var siffran 7,9 procent, till följd av ökade svängningar på aktiemarknaden.
Av Solidium-portföljens tolv bolag gick Nokia bäst, avkastningen på innehavet ökade med 77 procent, följt av Outokumpu (+71 procent) och Valmet (+66 procent). Nokia är numera Solidiums värdefullaste innehav, värt nästan 1,7 miljarder euro.
– Nokia har genomgått en fenomenal vändning, vilket återspeglar sig på aktiekursen. Att det går bra för Nokia är bra för hela landet, säger Mäkinen.
Sett till helåret 2021 uppvisar Solidium-portföljens samtliga bolag en positiv avkastning, men om man enbart betraktar perioden juli–december är avkastningen för Konecranes och Metso-Outotec negativ. Överlag har Solidiums portfölj slagit sina jämförelseindex.

Stor utdelning till staten

Större transaktioner under fjolåret var en minskning av ägarandelen i Outokumpu från 18,9 till 15,5 procent, och i Sampo från 8,0 till 6,0 procent. Av intäkterna från aktieförsäljningen användes 500 miljoner euro som kapitalåterbäring till staten.
Dessutom har Solidium i höst betalat 368 miljoner euro i vinstutdelning till staten. En del av den summan hänför sig dock till året innan när staten på grund av coronaosäkerheten valde att inte ta emot någon vinstutdelning.
Under året har Solidium överlåtit samtliga sina aktier i stålbolaget SSAB som kapitalåterbäring till staten, 6,3 procent av SSAB:s aktier. Samtidigt har Solidium tagit över statens Anora-aktier, en pott på 19,4 procent av bolaget. Anora uppstod när sprittillverkaren Altia i höstas gick samman med norska Arcus.
Solidiums styrelse har godkänt ett nytt långsiktigt hållbarhetsprogram för de kommande fyra åren. Enligt Mäkinen har hållbarhetsfrågor länge spelat en viktig roll inom Solidium, men frågan får nu ökad tyngd. Bland annat är biodiversitet ett nytt tema.

Aktier i tolv bolag

Solidium är minoritetsägare i nationellt sett viktiga börsbolag, för närvarande följande tolv: Anora, Elisa, Kemira, Konecranes, Metso Outotec, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, TietoEVRY och Valmet.
Värdet på aktieinnehaven var cirka 9 miljarder euro vid årsskiftet. Det värdefullaste innehavet är Nokiaaktierna, knappt 1,7 miljarder euro, följt av Sampo (1,5 miljarder), Stora Enso (1,4 miljarder) och Metso Outotec (1,15 miljarder).
Solidiums mål är inte att optimera portföljens avkastning på kort sikt, utan att stödja utvecklingen av bolagens ägarvärde på lång sikt.
Vinstutdelningen från bolagen ska så långt som möjligt utbetalas till staten till fullt belopp. Medlen från aktieförsäljningar används i regel för nya placeringar eller för att stärka de befintliga innehaven.
Finska staten har också stora aktieinnehav, som inte ägs via Solidium. I till exempel Finnair äger staten 55,9 procent av aktierna, i Fortum 50,7 procent och i Neste 44,2 procent.

ANDRA LÄSER