Vårdarfacken beskyller arbetsgivaren för lögner – "Vet de vad som sker på sjukhusen?"

Vårdarfacken Tehy och Super anser att sjukhusledningen vilseleder allmänheten om läget på sjukhusen under strejken.

Vårdarna inledde sin strejk i fredags.
Skyddsarbetet under strejken har skett enligt överenskommelse, skriver vårdarfacken Tehy och Super i ett pressmeddelande.
Skyddsarbete är det arbete under vårdarstrejken som görs av anställda som beordras i arbete för att se till att patienter får livsviktig vård.
Ledningen i sjukvårdsdistrikten rapporterade under helgen om en otillräcklig mängd skyddsarbete som bland annat ska ha äventyrat sjukhusvården.
Läs också: Cancervården drabbas av strejken – "Kan dö i förtid"
"Arbetsgivaren kommer med falska påståenden i medierna. Sjukhusledningen har uppenbarligen valt en kommunikationslinje där den, genom desinformation och hot, försöker bryta strejken och påverka den allmänna opinionen om vårdarnas lagliga strejk. Eller så vet cheferna inte vad som sker på sjukhusen. Båda alternativen är lika dåliga, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen i pressmeddelandet.
Även under normala tider råder det ständig brist på vårdare också i de mest kritiska funktionerna. Det har inte ansetts äventyra patientsäkerheten, skriver vårdarfacken vidare.
Social- och hälsovårdsministeriet förbereder för tillfället en lag om patientsäkerhet som kommer att inskränka på strejkrätten. Tehy och Super anser att ministeriet arbetar utifrån falska uppgifter.
"Samma part som ger myndigheterna information om strejkens effekter är också part i arbetskonflikten. Det är helt klart att patientsäkerhetslagen, som begränsar vårdarnas grundläggande rättigheter, inte kan stiftas på grundval av felaktig information", menar organisationer.

ANDRA LÄSER