Det finländska maktmissbrukets anatomi

S-gruppen och HOK-Elanto inkarnerar osunda drag hos den finländska politiska kulturen: en fjärran elit inom eliten, som förvånas över den upprorsmentalitet man själv förorsakar. Också perceptioner spelar en roll – via tondövhet förtärs demokratin.

När övergår så kallat socialt kapital, intima nätverk och "lokal förankring" i förhöjd risk för dålig förvaltning, intressekonflikter, rentav jäv och korruption? I Finland är mutor ovanliga, däremot är vi riktiga tungviktare då det gäller maktkoncentration. Bäste broder-nätverk, formella såväl som informella, skapar underlag för sofistikerade tjänster och gentjänster.
ANDRA LÄSER