Mild isvinter i Östersjön – men här jobbar isbrytaren Otso fortfarande

Istäcket över Östersjön var som störst i början av februari. Vid valborg försvann den sista isen från Finska viken, vilket är senare än vanligt.

Isbrytaren Kontio assisterar. Arkivbild.
Isvintern börjar vara över och Meteorologiska institutet, som gör israpporter, sammanfattar den gångna säsongen. Det största istäcket i Östersjön uppnåddes den 4 februari. Då var området 93 000 kvadratkilometer, och utgående från detta betecknar institutet vintern som mild.
Isarna började lägga sig tidigare än normalt. Redan kring den 25 oktober kunde de första isarnas ses på institutets kartor. Det var i de nordligaste delarna av Bottenviken. Vanligen sker det den andra eller tredje veckan i november, skriver Meteorologiska institutet i ett pressmeddelande.
Januari och februari var blidare än vanligt, mars var varmare och april rätt normal. I slutet av april var det ändå kallare än i medeltal, och det påverkade islossningen i Finska viken. De sista isarna försvann först kring valborg.
Isbrytaren Otso assisterar fortfarande i Bottenviken. Det finns drivis mellan Kalajoki och Brahestad. Isen förväntas ha smultit inom maj månad.
På grund av klimatförändringen blir vintrarna mildare och ismängderna minskar. Det gör det ändå inte enklare för sjöfarten, påpekar isexperten Jouni Vainio vid Meteorologiska institutet.
"Det är till och med tvärtom. När köldperioderna och mildare perioder som beror på sydliga luftströmmar alternerar, pressas isarna ihop till svårframkomliga packisar eller bildar stora områden med issörja", säger han i pressmeddelandet.
ANDRA LÄSER