Drömjobbet för unga består av mångsidiga uppgifter, trevliga kollegor och konkurrenskraftig lön

När nyutexaminerade högskolestuderande söker sitt första jobb spelar inte arbetsgivarens varumärke så stor roll. Unga vill jobba med krävande och mångsidiga uppgifter, visar en undersökning som Academic Work har gjort.

Nyutexaminerade söker ett jobb med god arbetsgemenskap.
23.10.2018 15:03 UPPDATERAD 26.10.2018 10:06
Globala teknikjättar är fortfarande populära när högskoleutbildade studenter väljer sin arbetsgivare. Academic Work presenterade på tisdagen en rapport om vilka företag som har högst anseende bland unga i arbetslivet.
Reaktor, Google och Kone är populärast bland de unga. På tio-i-topp-listan finns sju finländska företag: Reaktor, Kone, Vincit, Supercell, Futurice, Marimekko och Fazer. Bara 16 procent av dem som besvarade enkäten anser att arbetsgivarens anseende eller varumärke är viktigt för dem.
– Bollhav och gratis läsk gav tidigare ett lyft inom it-branschen, men nu för tiden värdesätter unga en god atmosfär som lockar till sig kunskap. De unga inspireras av att de får lära sig jobbet av de bästa i branschen, säger teknologidirektör Mikael Kopteff på Reaktor i ett pressmeddelande.
Vilka företag är bra på att locka till sig arbetskraft? Academic Work presenterade på tisdag undersökningen Young Professional Attraction Index, YPAI.
När unga akademiker väljer arbetsgivare söker de i första hand mångsidiga och krävande arbetsuppgifter. Det näst viktigaste kriteriet i valet av arbete är trevliga kollegor och bra stämning på arbetsplatsen. Det tredje viktigaste är lön och personalförmåner.
– I Sverige värdesätter unga ett gott ledarskap, men i Finland kommer ledarskapet inte ens med på listan. Det kan bland annat förklaras av att de attraktivaste företagen ofta har en låg hierarki i Finland, säger Stefan Heinrichs, vd på Academic Work.
Cirka tusen högskoleutbildade finländare deltog i undersökningensom är en del av en internationell undersökning med över 18 000 svar från Norden, Tyskland och Schweiz. Undersökningen utfördes av Academic Work tillsammans med Kantar Sifo och Taloustutkimus. Syftet med undersökningen är att hjälpa arbetsgivare att förstå vilka arbetspreferenser unga har i dag.
Enligt Heinrichs har jobbet och fritiden smält samman.
– Unga vill känna att de är del av någonting större. Jobbet har blivit en fortsättning på vänskapskretsen. Därför är arbetsklimatet väldigt viktigt för ett framgångsrikt företag, säger Heinrichs.

Vad får nyutexaminerade att bli motiverade och ge allt på jobbet?

– Det viktigaste är att man har möjligheten att utvecklas och lära sig. De mest attraktiva arbetsgivarna har vågat ge mycket frihet och ansvar till sina arbetstagare. Unga jobbar gärna lite extra för att få känna sig delaktiga i ett vinnande team och för att få pengabelöning.
Enligt Stefan Heinrichs, vd på Academic Work, söker nyutexaminerade studenter utmaning på jobbet.

Här är företagen som lockar studenter

1 & 2. Reaktor/ Google
3. KONE
4. Vincit
5. Supercell
6. PWC
7. Futurice
8. KPMG
9. Marimekko
10. Fazer

Vad är det som lockar ungdomar till en arbetsgivare?

Mångsidiga och krävande arbetsuppgifter (60 procent)
Trevliga kollegor och arbetsklimat (55 procent)
Lön och personalförmåner (50 procent)
Möjlighet att utvecklas och skapa karriär (47 procent)
Läge och längden på arbetsvägen (42 procent)
Flexibla arbetstider och flexibel arbetsplats (40 procent)
Fastanställning (39 procent)
Företagets värderingar och kultur (33 procent)
Företagets varumärke och anseende (16 procent)
Företagets framgång och innovation (14 procent)

ANDRA LÄSER