Akavaorganisation vill hålla kvar vuxenutbildningsstöd – kritiserar finansministeriets förslag

Akavas specialorganisationer anser att vuxenutbildningsstödet behövs för att möta arbetsmarknadens krav. Fackförbundet kritiserar finansministeriets förslag att slopa stödet för vuxenutbildning.

I dagsläget kan man få vuxenutbildningsstöd om man jobbat i åtta år och minst ett år på samma arbetsplats.
Emma Strömberg/SPT
04.09.2020 10:39
Finansministeriets förslag att slopa stödet för vuxenutbildning har väckt oro i fackförbundet Akavas specialorganisationer. Fackförbundet har medlemmar från många olika branscher och många har en allmän humanistisk examen.
– Vi anser att det är viktigt att högutbildade ska ha möjlighet att utveckla sig professionellt och gå en kompletterande utbildning, säger verksamhetsledare Salla Luomanmäki.
– På framtidens arbetsmarknad kommer det att vara nödvändigt att kunna komplettera sitt kunnande. Om vi talar om kontinuerligt lärande behöver vi någon form av vuxenutbildningsstöd.
Fackförbundet är också kritiskt till att införa en lånebaserad modell, eftersom man anser att det skulle medföra en ojämlik situation mellan olika yrkesgrupper.

"Vuxenutbildningsstödet försämrar sysselsättningen"

Finansministeriets tjänstemän presenterade i mitten av augusti förslag till åtgärder för att höja sysselsättningen i Finland. Att slopa eller radikalt reformera stödet för vuxenutbildning var ett av förslagen. I dagsläget kan man få stöd för vuxenutbildning om man har jobbat i åtta år, minst ett år på samma arbetsplats.
Tjänstemännen motiverade åtgärdspunkten med att den snarare försämrar sysselsättningen än höjer den, då människor som har ett arbete tar paus för att studera.

ANDRA LÄSER