Teaterrecension: Med Första republiken gör Nationalteatern skäl för sitt namn

Nationalteaterns 150-årsjubileum kulminerar med Ensimmäinen tasavalta (Första republiken). Satsningen står på en gedigen grund och lyfter fram en bortglömd storman, Finlands första president K. J. Ståhlberg och hans andra hustru Ester.

Presidentparet Ståhlberg (Vesa Vierikko och Kristiina Halttu) skjutsas av Lappomännen vidare österut från Joensuu, i Nationalteaterns jubileumsföreställning.
08.10.2022 12:23

ANDRA LÄSER