Nätverket Svenska nu vill stärka svenskan i finska skolor – genomför storsatsning med HBL år 2022

Svenska nu vill stödja de finska ungdomarnas kunskaper i svenska genom att erbjuda högstadieelever möjligheten att läsa HBL Junior. De kommer också att erbjuda gymnasie- och högskolestuderande digitala HBL365-prenumerationer inför studentskrivningarna.

Nätverket Svenska nu vill hjälpa de finska skolorna att förverkliga språkmålsättningarna i läroplanen genom att erbjuda svenskspråkigt skriftligt material till undervisningen. Svenska nu kommer att erbjuda 50 exemplar av januari och oktober månads sista nummer av HBL Junior till 250 finska högstadieskolor. De kommer också att producera läsförståelseuppgifter anpassade till tidningarna för att det ska vara en lägre tröskel för läraren att använda sig av materialet. Svenska nu hoppas att det ska öka elevernas språkmedvetenhet och deras förmåga att tolka olika slags svenskspråkiga texter.
Svenska nu kommer dessutom att erbjuda digitala HBL365-prenumerationer till både finskspråkiga gymnasieelever och högskolestuderande under både våren och hösten år 2022. Tanken är att prenumerationerna infaller innan studentprovet i svenska och ska kunna hjälpa abiturienterna att förbereda sig inför studentskrivningarna.
Initiativet möjliggörs med stöd av Föreningen Konstsamfundet. Gåvoprenumerationen börjar 28.2.2022 och beställningen görs med HBL:s elektroniska blankett senast 21.2.2022. Vad gäller HBL Junior, tar HBL emot skolornas beställningar med en elektronisk blankett fram till 28.1.2022.
ANDRA LÄSER