Efterlysning: Vem var de två väljare i Nyland som inte röstade på SFP denna gång?

I Nyland var SFP:s väljare två färre än i förra EU-valet.

06.06.2019 06:11 UPPDATERAD 06.06.2019 06:30
Kontrollräkningen för EU-valet är klar sedan en tid och för oss siffernissar bjuder den på fascinerande läsning.
Hur är det till exempel möjligt att Svenska folkpartiet fick nästan exakt samma röstetal i Nylands och Helsingfors valkretsar som i valet för fem år sedan?
SFP samlade drygt 50 000 röster i de två valkretsarna. Resultatet visar att partiet tappade två röster i Nyland samtidigt som man gick framåt med 23 röster i Helsingfors.

ANDRA LÄSER