Problem med skolornas Wilma-system i Åbo

Kommunikationsverktyget Wilma ligger nere i Åbo. Målet är att åtgärda felet innan skolorna börjar på onsdag.

Skärmdump av felmeddelandet som dykte upp när man försökte logga in på Wilma i Helsingfors
På söndagen uppdagades att systemet inte fungerade i Helsingfors. Problemet i Helsingfors kunde ändå åtgärdas under måndagen.
– Vi upptäckte felet i dag på förmiddagen, säger Tommi Tuominen, chef för den grundläggande utbildningen i Åbo.
Enligt honom har Åbo stads it-tekniker jobbat för att lokalisera felet. Tuominen säger att felet högst sannolikt ligger hos tjänsteleverantören.
– Det är inte fråga om en katastrof. Vi räknar med att systemet fungerar när skolorna börjar på onsdag, säger Tuominen.
Skolornas Wilma-system används för kommunikation mellan skolorna och föräldrarna. Wilma används i hela landet.

ANDRA LÄSER