Faust som sinnebild för den egoistiska nutidsmänniskan

Man undrar varför Schumann inte svarvade till en opera av Goethes Faust. Med Jussi Nikkiläs fyndiga visualisering, föll ändå förvånansvärt många bitar på plats i framförandet av storverket.

Mycket klaffade när RSO framförde Schumanns Faustscener med snitsig visualisering på Kabelfabriken under Helsingfors festspel.
Varje gång jag hör Schumanns storverk Szenen aus Goethes Faust frågar jag mig varför han inte svetsade samman librettot på ett dramatiskt mer trovärdigt sätt och gjorde en opera på det hela. En opera, som tveklöst rimmat bättre med ämnet och estetiken än Gounods bekanta verk.

ANDRA LÄSER