OECD: Alldeles för låg skatt på utsläpp

Skatterna på utsläpp är alldeles för låga för att uppmuntra till omställning till koldioxidsnåla alternativ, visar en ny rapport från OECD. Kol beskattas lägre än exempelvis naturgas, som är mindre farligt för klimatet.

Kol är ett energislag som beskattas lågt i jämförelse med den klimatpåverkan det orsakar, skriver OECD i en ny rapport. Arkivbild på kolkraftverk i Polen.
Runt 70 procent av koldioxidutsläppen från energikällor i OECD:s medlems- och partnerländer är oskattade, enligt rapporten som släpps i samband med att världsledare samlas till FN:s klimattoppmöte i New York.
Skatten på bränsle för bilar och lastbilar är relativt hög, satt i förhållande till de andra energikällor rapporten tar upp, samtidigt som den inte motsvarar den miljöskada som bränsleutsläppen orsakar, enligt den ekonomiska samarbetsorganisationen.

Nära noll i skatt

Skatten på kol – som ligger bakom nästan hälften av koldioxidutsläppen från energikällor – är noll eller nära noll. Samtidigt är bränsleskatten på internationella flygresor och fartygstransporter i princip obefintlig, vilket gör att flitiga flygresenärer och containertransportfirmor inte betalar sin del, enligt OECD:s generalsekreterare Ángel Gurría.
"Kol är ett slående exempel eftersom det just nu beskattas på lägsta möjliga vis jämfört med alla energislag, trots dess skadliga inverkan på klimatet och luften", står det i en sammanfattning av rapporten.
I de 44 länder som studerats är 97 procent av de energirelaterade koldioxidutsläppen, utanför vägsektorn, beskattade långt under vad som krävs för att motsvara den miljöpåverkan de orsakar, enligt OECD.
Den genomsnittliga skatten på kol och andra fasta fossila bränslen i OECD-länderna är 0,7 euro per ton koldioxid, medan skatten på diesel och bensin är 73,8 euro respektive 85,8 euro. För naturgas – ett något skonsammare energislag – ligger skatten på 5,7 euro per ton koldioxid, poängterar organisationen.

Fyra länder över

Endast fyra länder (Danmark, Nederländerna, Norge och Schweiz) beskattar sammantaget utsläpp över den tröskel organisationen satt på 30 euro per ton koldioxid. Tröskeln har satts för att motsvara skadorna utsläppen orsakar.
Samtidigt är Sverige det land med högst koldioxidskatt av medlemsstaterna med 1 150 kronor per ton koldioxid, men skatten tillämpas inte på alla utsläpp. Anledningen till att Sverige inte kommer över tröskelvärdet är enligt OECD mängden biodrivmedel som används, som undantas från koldioxidskatt.
"Vi vet att vi behöver bränna mindre fossila bränslen, men när skatten på de mest förorenande drivmedlen är noll eller nära noll så finns det lite incitament för förändring. Energiskatter är inte det enda svaret, men vi kan inte vända klimatutvecklingen utan dem. De borde implementeras rättvist och underlätta energiomställningen för utsatta grupper", säger generalsekreteraren Ángel Gurría enligt rapporten.
ANDRA LÄSER