Kafka i Österbotten

Emma Ahlgren uttrycker en benhård empati för djurens livsvärde, men den mörka humorn lider ibland av en revyaktig putslustighet, till exempel i dikterna som travesterar kontaktannonser från olika delar av Österbotten.

Precis som i sin poesi låter Emma Ahlgren förtjänstfullt bli att komma med entydiga svar. Djurtillvaron framställs inte som romantiserad.
Ylva Perera
03.03.2022 05:55 UPPDATERAD 03.03.2022 09:45
På omslaget svävar en insekt av okänd art, tecknad av författaren själv. Tankarna går genast till Kafka. I synnerhet som Emma Ahlgrens bok Hur kärlek fungerar innehåller förvandlingar där människor blir djur och dessutom arbetar med att exponera mörkret som det borgerliga familjelivets ordning gömmer. Skillnaden är bara att vi befinner oss i Österbotten. Och att avgrunden inte tillåts gapa lika djupt.

ANDRA LÄSER