Kafka i Österbotten

Emma Ahlgren uttrycker en benhård empati för djurens livsvärde, men den mörka humorn lider ibland av en revyaktig putslustighet, till exempel i dikterna som travesterar kontaktannonser från olika delar av Österbotten.

Precis som i sin poesi låter Emma Ahlgren förtjänstfullt bli att komma med entydiga svar. Djurtillvaron framställs inte som romantiserad.