Minister Niinistö: Avsiktsförklaringen inte ett steg närmare Nato

Avsiktsförklaringen som fördjupar det bilaterala samarbetet med USA innebär inte att Finland går ett enda steg närmare Nato. Det säger försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf).

Jussi Niinistö.
Jussi Niinistö säger att det handlar om att förverkliga en utrikespolitisk strategi och att ingen ny utrikespolitisk strategi gjorts upp.
Niinistö säger att det för Finlands del är positivt att USA är intresserat av säkerheten i Nordeuropa och samarbete med länderna i området. Han tycker samarbetet är en stabiliserande faktor.
Ministern anser att avtalet är ett sätt för Finlands och USA:s försvarsadministrationer att fortsätta och vidareutveckla ett fungerande samarbete. Han tycker att det var bra att underteckna avtalet innan presidentvalet i USA eftersom den största delen av administrationen sannolikt byts ut efter valet. Avsiktsförklaringen skulle eventuellt då ha försvunnit bland andra ärenden.
Sverige ingick i somras ett motsvarande avtal med USA.
– Innehållet är mycket lika. Utan mindervärdeskomplex kan man säga att vi nog här har tagit efter Sverige i sådana här dokumentarrangemang, säger Niinistö.
Finland och Sverige har motsvarande försvarssamarbete även med Storbritannien.
Niinistö skrev under avsiktsförklaringen tillsammans med USA:s vice försvarsminister Robert Work i Finlandiahuset. (FNB)

ANDRA LÄSER