Ledare: ”Show me the money”, säger klimatfolket

Nord och syd, rik och fattig. Världen är indelad enligt socioekonomiska och politiska skiljelinjer. Detsamma gäller klimatfrågan, där tonläget höjs i takt med de globala temperaturerna. Det handlar nämligen om pengar, och om moral.

I samband med att Parisavtalet slöts 2015 lovade världens länder att eftersträva en global uppvärmning som inte överskrider 1,5 grader jämfört med förindustriell tid.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
04.11.2022 10:33 UPPDATERAD 04.11.2022 11:44
En replik som gått till filmhistorien är ”Show me the money”. I dramakomedin Jerry Maguire (1996) tvingas Tom Cruise upprepa frasen, först motvilligt, sedan i ett alltmer ettrigt tonläge. ”Visa mig pengarnaaaaa!”
Välbekanta stridsfrågor står på agendan då ännu ett klimatmöte kickar i gång, denna gång i Egypten. I sedvanlig ordning riktar världens mest utsatta länder krav mot rika nationer. Låt oss erkänna fakta. Det är vi västerlänningar som har orsakat större delen av den globala uppvärmningen, först genom industrialiseringen, sedermera genom en konsumtionsstyrd livsstil.
Vem ska betala för att städa upp klimatet – eller riskerar en dylik inramning skapa låsningar snarare än lösningar? Tålamodet sinar, på bägge sidor av bordet. Uppstår här en allt djupare förtroendekris, i ett geopolitiskt spänt läge?

ANDRA LÄSER