Nej, kaffet kommer inte att ta slut i Finland trots coronapandemin

Även om produktions- och leveranskedjorna påverkas på olika sätt av den pågående coronapandemin säger både Paulig och Meira att det finns gott om baslivsmedel såsom kaffe. Däremot kan undantagsförhållanden öka efterfrågan på choklad.

Medan många jobbar hemifrån och möjligheterna att njuta av en kopp kaffe ute på stan är begränsade har efterfrågan flyttat från kaféer och kontor till hemmen. Arkivbild.
Laura Klingberg
Henning Eklund/TT
18.04.2020 09:30 UPPDATERAD 18.04.2020 19:54
Finländare är kända för sin massiva kaffekonsumtion, i Finland dricker man mera kaffe per capita än i något annat land. Men en lång och utdragen coronapandemi kan orsaka problem också på den globala kaffemarknaden. Det kan i sin tur i värsta fall leda till stigande kaffepriser och till och med kaffebrist.
Världens lager av kaffe är de minsta på två år och när skördetid väntar i världens kaffecentrum oroas branschen av att pandemin påverkar både produktions- och leveranskedjorna. Samtidigt har kaffepriset i flera år varit ganska lågt, vilket slagit ut producenter eftersom det inte varit lika lönsamt som tidigare att satsa på kaffebönor.
Coronapandemin har också påverkat konsumtionsvanorna på olika håll i världen. Medan många jobbar hemifrån och möjligheterna att njuta av en kopp kaffe ute på stan är begränsade har efterfrågan flyttat från kaféer och kontor till hemmen. På Paulig, Meira och föreningen Rättvis handel säger man att konsumtionen av kaffe är väldigt stabil i Finland. Oberoende av var man befinner sig eller hur den privata ekonomin ser ut dricker finländarna kaffe varje dag.

Världens största kaffeländer

Klart mest kaffe produceras i Sydamerika. Här är topplistan över de länder som producerar mest kaffe (siffran är antalet 60-kilos säckar med kaffe landet producerande under säsongen 2018/2019):
1. Brasilien – 63 miljoner
2. Vietnam – 31 miljoner
3. Colombia – 14 miljoner
4. Indonesien – 9 miljoner
5. Etiopien – 8 miljoner
Källa: International Coffee Organization/TT

Inga tecken på kaffebrist

På Meira såg man små tecken på hamstrande i mars men enligt vd Raimo Sinisalo finns det ingen orsak att oroa sig för kaffebrist i Finland.
– Vi har förberett oss genom att avsiktligen öka på våra kaffelager. Om pandemin slår hårt mot kaffets ursprungsländer är vi väl förberedda. Det kommer nog att finnas kaffe i butikshyllorna, säger Sinisalo.
Mindre störningar i logistiken kan förekomma men vanliga konsumenter kommer knappast att påverkas av dem. Däremot kan en lång och utdragen pandemi naturligtvis påverka tillgången och priserna i längden. Just nu finns dock inga sådana tecken, enligt Sinisalo.
Lenita Ingelin är direktör för Pauligs affärsverksamhet i Finland och Baltikum. Hon är inne på samma spår. Företaget för en ständig dialog med de kaffeodlande länderna. I det här skedet finns det inga hot om en kaffebrist i Finland.
– Vi gör vårt bästa för att säkerställa en normal tillgång och just nu ser det riktigt bra ut. Beroende på hur pandemin utvecklas kan det förstås uppstå leveransproblem i framtiden, säger Ingelin.
Kaffepriserna påverkas av många faktorer och en pandemi skapar en viss volatilitet på marknaden. Precis som konkurrenten ser Ingelin de kaffeodlande ländernas osäkra tillgång till arbetskraft som ett större hot än exempelvis störningar inom logistiken. Tillsvidare ser läget ändå bra ut för Pauligs del.

Oro för kaffeodlarna

Majoriteten av kaffet produceras på små familjeägda odlingar. Kaffeproducenterna är starkt beroende av säsongarbetare och ett orosmoment är om det kommer att finnas arbetskraft. Just nu är det skördetid i Colombia, världens tredje största kaffeproducent, och i maj ska det skördas i världens kaffecentrum Brasilien. Det ser ut att bli väldigt goda skördar, men exempelvis Colombia är i stor utsträckning nedstängt. Dessutom har många hamnar dragit ner på sin verksamhet och på många håll är det brist på containrar att transportera varor i.
– Ett stort orosmoment är förstås hur de fattiga kaffeproducerande områdena kommer att klara sig när pandemin når dem. Infrastrukturen och sjukvården är inte så välutvecklade och människor har sämre hälsotillstånd till att börja med, säger verksamhetsledaren Janne Sivonen på föreningen Rättvis handel.
Brasilien är världens största kaffeproducent. Den här bilden är från en kaffeodling i närheten av staden Pocos de Caldas. Arkivbild.
Möjligheterna att distansera sig från andra människor är dessutom minimala i många kaffeproducerande länder där befolkningstätheten är stor och familjer bor trångt. Sivonen påpekar också att många sådana samhällen saknar social trygghet och andra skyddande nätverk. Dessutom är människors överlevnad ofta tätt kopplad till olika dagliga människokontakter. Att distansjobba är en lyx som väldigt få har tillgång till.
Kaffet är en säsongsvara och därmed har det en stor betydelse vilken tid på året pandemin når de olika kaffeproducerande länderna. Vid det här laget är det främst de rådande undantagsförhållandena och den begränsade rörelsefriheten som påverkar kaffeproduktionen.
– Bristen på arbetskraft innebär förstås också ökade produktionskostnader och minskade volymer. Det kan ha en effekt på kaffepriserna i längden, säger Sivonen.
Föreningen Rättvis handel är en del av ett internationellt nätverk. Nätverket har två ekonomiska mekanismer för att förbättra den direkta nyttan för kaffeodlarna. Dels garanterar man en rättvis ersättning för råvaror, dels betalar man ut ett tillägg som producentorganisationerna själv bestämmer över.
– Vi har ökat producentorganisationernas inflytande ytterligare så att de kan använda tillägget till att hantera den akuta situationen. Inom kaffeproduktionen innebär det exempelvis att odlarnas andelslag kunnat betala lönerna till sina anställda, säger Sivonen.

Ljusglimt i vardagen

Lenita Ingelin beskriver finländare som världsmästare på kaffekonsumtion – det är något som sitter djupt inne i den finländska folksjälen. Kaffet är en del av vardagen men också fester.
Coronakrisen slår hårt mot finländarnas privatekonomi, vilket i sin tur kan påverka konsumtionsvanorna. Men enligt Pauligs erfarenheter är kaffet en vardagslyx som många håller fast vid även om de egna inkomsterna minskar. Ingelin säger att kaffet är en ljusglimt i vardagen som man kan unna sig också i svårare tider.
– Kaffe är otroligt viktigt för finländarna. Även om man blir tvungen att göra avkall på större investeringar är kaffet en positiv och förmånlig vardagslyx. Till skillnad från många andra produkter verkar det som att finländare testar på en bredare repertoar av olika kaffesorter under ekonomiskt sämre tider.
Kaffeodlare är väldigt beroende av säsongarbetskraft. De här arbetarna sorterar kaffebönor i Sta Eulalia i området Matagalpa. Matagalpa producerar största delen av kaffet i Nicaragua. Arkivbild.
På föreningen Rättvis handel har man sett liknande utveckling. Också under lågkonjunkturer och depressioner håller konsumenterna fast vid rättvisemärkta produkter såsom kaffe och choklad.
– Vi har ännu inga färska siffror men min uppskattning är att efterfrågan har vuxit inom minuthandeln under den senaste tiden, säger Janne Sivonen.
Under de 20 åren som rättvisemärkta produkter sålts i Finland har man upplevt både bättre och sämre tider i ekonomin. Efterfrågan på etiskt mer hållbara varor ökar ständigt även om ökningen brukar vara mer blygsam under lågkonjunkturer.
– I mars såg vi att efterfrågan på bananer ökade så antagligen betraktar många dem som motsvarande nödvändigheter och baslivsmedel som exempelvis toalettpapper. Choklad är alldeles tydligt en tröstmat och både i Finland och i andra länder har försäljningen av rättvisemärkt choklad ökat. På vissa håll har man sett tomma chokladhyllor, säger Sivonen.
När undantagsförhållandena trädde i kraft i Finland såg man en litet minskning i försäljningen av rättvisemärkta blommor men nu verkar efterfrågan så småningom normaliseras igen.
– Jag är rätt optimistisk. Också under svåra ekonomiska kriser verkar det som att finländare vill köpa rättvisemärkta varor.
Korrigering 18.4 kl. 19.52: Andelslagen har betalat ut löner till sina anställda, inte säsongarbetare som det stod ursprungligen.

ANDRA LÄSER