Kriget höjer priset på orange Busholmenbro – flera miljoner dyrare än planerat

Det instabila politiska världsläget och kriget i Ukraina påverkar byggbranschen. Ett exempel är en ny orange bro på Busholmen där kostnadskalkylen sprängs rejält.

Så här kommer den nya bron att se ut. Den är ritad av ingenjörsbyrån Ponvia.
På måndag kan det låta högt på Busholmen. Mitt i hjärtat av stadsdelen börjar byggjobbarna borra stålpålar i marken för att förstärka den.
Pålningen forsätter i cirka en månad mellan klockan 7 och 18. Också i höst ska det pålas, men då pågår arbetet bara i en vecka.
Arbetet görs för att bereda väg för en ny gångbro. Den kommer att ligga på Västrahamnsgatan, ungefär mitt emellan Atlantgatan och Västrahamnsgränden.
Bron kommer att förena den existerande delen av Godahoppsparken med en ny del av parken som inte är anlagd.
Busholmen har redan en nästan identisk gångbro, den ligger på Medelhavsgatan.

Högre pris

Staden hade trott att bron skulle kosta 3,4 miljoner euro. Men den kostnadskalkylen har överskridits med råge. Nu är priset uppe i 5,7 miljoner euro.
Enligt staden beror det på att priset på stål skjutit i höjden på grund av den världspolitiska situationen. Leveranstiderna har också förlängts.
Vidare har de höjda priserna på energi och bränsle påverkat slutsumman.
"Trots det är det befogat att bygga bron. Invånarna på Busholmen rör sig i området och behöver trygga förbindelser. Bron över Västrahamnsgatan förbättrar trafiksäkerheten i området", skriver tjänstemännen.
Som det är nu tvingas skolbarnen gå över Västrahamnsgatan på skyddsvägen.

Det finns redan en nästan identisk bro på Busholmen.

Bråttom med nätet

Efter pålningen nu i sommar börjar byggarna lägga stödmurarna på plats. De består av svarta betong­element.
Byggtidtabellen för bron är tajt. Armeringsnätet som används i bron fraktas till Utterkajen på Busholmen med ett fartyg. Sedan förs det vidare till Västrahamnsgatan. Men problemet är att rutten som materialet fraktas på kommer att bli smalare i och med att stadsdelen byggs ut. Därför måste armeringsnätet skeppas till kajen i tid.
Själva bron lyfts på plats nästa sommar. Då förnyas också asfalten på den del av Västrahamnsgatan som ligger närmast.
Staden gör också gatan mera grön. Sammanlagt ska 29 stycken skogslönnar och grå valnötsträd planteras.
ANDRA LÄSER