Kommunernas lönesamtal strandade – oro för att det går till hösten

Måndagen förde inte med sig någon klarhet i de kommunanställdas förhandlingar. Nu vädrar fackets förhandlare oro för att det ska gå till hösten.

Kommunarbetsgivarnas vd Markku Jalonen hade varit beredd att acceptera det bud som förlikningsnämnden gav tidigare i maj, men vårdfacken förkastade det. Nu har också de övriga branschernas försök att bygga avtal strandat.
Trevande samtal har fortsatt mellan kommunbranscherna – förutom vårdarna – och Kommunarbetsgivarna KT. På måndagen uppgav parterna att det inte ledde till resultat.
Olli Luukkainen, som leder löntagarnas förhandlingsorganisation Juko, meddelade att ingen lösning ännu är i sikte, och vädrade oro för att förhandlingarna kan dra ut över sommaren. Det skulle innebära att de kommunanställda går hela året utan löneförhöjningar.
"Det är mycket beklagligt att en lösning drar ut på tiden igen. Kommunernas attraktionskraft som arbetsgivare blir bara svagare då man inte hinner se röken av löneförhöjningar i år", säger Luukkainen i et pressmeddelande.
Sedan vårdfacken meddelade att de inte accepterar förlikningsnämndens medlingsbud har de övriga kommunbranscherna försökt ta upp tråden och förhandla vidare med medlingsbudet som bas. Hur de här samtalen ska fortsätta är nu oklart.
I bakgrunden finns en dragkamp som kan bli ett "moment 22": Vårdfacken sade nej för att det erbjudna löneprogrammet ansågs för litet. Dessutom har vårdfacket Supers ordförande Silja Paavola förundrat sig över varför förlikningsnämndens lösning var att ge alla samma löneprogram – också de branscher som inte nödvändigtvis behövt det.
Samtidigt har de övriga branscherna velat försäkra sig om att de får samma förhöjningar som vårdarna vad som än händer – vid behov med en extra klausul som skulle garantera ytterligare förhöjningar i det fall att vårdbranscherna lyckas förhandla till sig större förhöjningar senare.
Kommunarbetsgivarna har inte kommenterat huruvida det var dylika villkor som körde måndagens samtal på grund.

Detta har hänt

Kollektivavtalen för kommunsektorn och vårdarna tog slut den sista mars.
Vårdfacken Tehy och Super har krävt ett löneprogram som skulle ge upp till 19 procent under flera års tid.
Syftet är att råa bot på vårdarbristen.
Kommunpersonal har under våren strejkat i vågor på flera håll i landet. Vårdfacken genomförde en strejkvåg. Däremot blåste vårdfacken av sin andra strejkvåg, med motiveringen att en planerad lagändring skulle ha försvagat strejkvapnet. I stället utlyste de massuppsägningar senare i år.
I slutet av mars förkastades riksförlikningsmannens medlingsbud.
I stället grundades en förlikningsnämnd ledd av understatssekreterare Elina Pylkkänen. Den 10 maj lade nämnden fram ett förslag med ett 5-årigt löneprogram där höjningen totalt skulle ge omkring 5 procent över den allmänna lönelinjen.
Både kommunarbetsgivarna och de övriga kommunbranscherna hade varit beredda att acceptera budet. Vårdfacken sade nej, och ansåg att vårdarbristen inte korrigeras om så många andra branscher får samma löneprogram.
Övriga kommunbranscher har möjlighet att fortsätta förhandla med nämndens förarbete som grund.
ANDRA LÄSER