Jens Stoltenberg i Turkiet: Dags att välkomna Finland och Sverige med i Nato nu

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och Turkiets utrikesminister Mevlüt Çavuşoğlu gav motstridiga budskap om de nordiska ländernas Natomedlemskap på en presskonferens på torsdagen.

De två männen träffades även den 11 oktober i Istanbul.
Heidi Herrmannheidi.herrmann@hbl.fi
03.11.2022 20:19 UPPDATERAD 03.11.2022 20:21
Enligt Turkiets utrikesminister Mevlüt Çavuşoğlu undertecknade de tre länderna ett avtal i Madrid i juni, vilket skulle staka ut ”stegen som behövs” för att Turkiet ska godkänna Finland och Sverige som medlemmar i militäralliansen.
– Vi har gjort det klart att steg som vi kom överens om i avtalet inte har tagits. Vi skulle vilja se att länderna tar konkreta steg mot terrorism.
Han sa även att han välkomnar de första signalerna från Sveriges nya regering och att den nya statsministern Ulf Kristersson kommer att besöka Turkiet den 8 november.
– Vi är inte här för att hämma utvidgningen av Nato, intygade utrikesminister Çavuşoğlu.
– Men tidtabellen (för när de blir Natomedlemmar, red. anm.) är upp till de två länderna själva.
Enligt utrikesminister Mevlüt Çavuşoğlu har Turkiet inte några problem med Finlands medlemskap. Men eftersom länderna har gjort det tydligt att de vill ansluta sig till Nato samtidigt, så är det även sättet som Turkiet föredrar.
– Vi vill se att Sveriges nya regering tar fler steg.
Vilka dessa steg är konkret blev inte klart under presskonferensen.

Stoltenberg: Finland och Sverige har levererat

Jens Stoltenberg, som åkt till Turkiet för att lösa upp knuten kring frågan om finskt och svenskt Natomedlemskap, fick ordet intygade han att länderna visst lever upp till punkterna i det trilaterala avtalet med Turkiet.
– Sverige och Finland ser värdet i att arbeta tätt tillsammans med Turkiet för att motverka terrorism.
Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. 
Stoltenberg hävdade att Sverige har lyft vapenembargot mot Turkiet, även om något sådant enligt SVT inte formellt finns. Men det stämmer att inga vapen har exporterats från Sverige till Turkiet under de senaste åren.
En annan knivig fråga är den kurdiska organisationen PKK, som klassas som en terrororganisation av Turkiet och EU. Enligt Stoltenberg har Sverige kriminaliserat medlemskap i fler terrororganisationer, bland annat PKK.
– Finland och Sverige har levererat. Det är dags att välkomna dem som fullvärdiga medlemmar av Nato. Tiden har kommit för att se till att Sverige och Finland är medlemmar inom en snar framtid, avslutade Stoltenberg som fick sista ordet på presskonferensen.
De två länderna som ännu inte ratificerat Finlands och Sveriges Natomedlemskap är Turkiet och Ungern.

ANDRA LÄSER