En bok om en dotters sorg, inte en bok om Virginia Woolf

Katharine Smyths bok marknadsförs med hjälp av modernistförfattaren Virginia Woolfs namn och beskrivs som en blandning av memoar, litteraturvetenskap och biografi. Men även om Smyth hittar sitt eget liv i Woolfs romaner finns det mycket lite Woolf för läsaren att hitta i Smyths biografi.

Virginia Woolf försvinner i Katharine Smyths identifikatoriska läsning.
Julia Tidigs
08.11.2020 06:15 UPPDATERAD 08.11.2020 14:01
Omslaget till Katharine Smyths självbiografiska essä har tydliga Bloomsbury-vibbar. Det visuella uttrycket är tydligt inspirerat av konstnären Vanessa Bells omslag till systern Virginia Woolfs verk, och att ett ”i” tar formen av en fyr signalerar kopplingen till Woolfs roman Mot fyren från 1927. Själva titeln är också ett citat ur Mot fyren.

ANDRA LÄSER