Säkerhetsexperten Jarno Limnell: Räkna med fientliga angrepp – men Finland är väl förberett för rysk hybridpåverkan

Finlands Natobeslut innebär en klar risk för ökad rysk hybridpåverkan, men om någonting sker just i dag eller den här veckan är svårt att veta. Det säger säkerhetsexperten Jarno Limnell.

Enligt säkerhetsexperten Jarno Limnell har Finland hög beredskap att möta rysk hybridpåverkan till följd av Natobeslutet.
Patrik Harald
12.05.2022 11:05 UPPDATERAD 12.05.2022 11:30
Enligt Jarno Limnell, som är cybersäkerhetsprofessor och doktor i militärvetenskap, har man under våren kunnat se en viss ökning i påverkansaktiviteten från Ryssland, dock inte i någon betydande omfattning.
– En orsak tror jag är att det finländska samhället varit så uppmärksamt på riskerna och förberett sig väl, inte i panik, utan med realism. Jag har stort förtroende för vår beredskap att möta olika slag av hybridpåverkan.
Finlands styrka är enligt Limnell landets beslutsamhet, samtidigt som man håller huvudet kallt och inte drabbas av panik. Finland har redan en längre tid förberett sig för rysk hybridpåverkan och nu har man enligt Limnell höjt nivån ytterligare, till exempel i företag och organisationer.
– Det finns en stor medvetenhet om att vi lever i historiska tider och att olika slag av fientlig påverkan kan dyka upp.
Cyberattacker är en central del av hybridpåverkan, men enligt Limnell kan man också räkna med en rad andra fientliga angrepp, såsom kränkningar av Finlands luftrum, eller att stora flyktingströmmar leds till Finlands gränser. Det kan också handla om utpressning inom energiförsörjningen eller störning av Finlands handelssjöfart.
– Angreppssätten kan vara väldigt varierande.
Enligt Limnell finns också planer för hur motståndskraften ska höjas också på längre sikt, till exempel med hjälp av alternativa handlingsplaner ifall någonting skulle hända.
– I sig handlar det om normal vaksamhet, men nu har man gått ett steg längre.

ANDRA LÄSER