Låt barnen påta i mull – det gör dem friskare

Ibland finns det enkla och billiga lösningar på besvärliga problem. Till exempel bättre immunförsvar för barn på bara en månad när de fick jobba med mull på daghemmets gård, vilket färsk forskning visar.

18.10.2020 11:11
Det är välkänt att ett liv med nära kontakt med naturen ger ett bättre immunförsvar. I takt med urbaniseringen har naturkontakten blivit liten eller obefintlig för många. Vårt liv är för sterilt – och det leder till ett sämre immunförsvar med följder som allergier, astma, kroniska neurologiska sjukdomar, tarmsjukdomar och till och med diabetes.
Det har forskats en hel del kring den här problematiken även tidigare. Under det nationella allergiprogrammet 2008-2018 ändrades inställningen till och behandlingen av allergier och allergener. I stället för att undvika det som förorsakar en allergisk reaktion går man nu inför hyposensibilisering, det vill säga att utsätta sig för allergener och på sikt vänja sig vid dem. Resultaten var bra redan halvvägs i det tioåriga programmet – till exempel matallergidieterna minskade snabbt.
Människan är kopplad till naturen biologiskt, molekylärt och genetiskt. När vi blir utan naturkontakt får det konsekvenser. Det här är en dimension av vad naturens utarmning och mindre biodiversitet leder till. Det nya coronaviruset är ett annat uttryck för samma problem.

ANDRA LÄSER